Aydınlı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aydınlı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça brhn kökünden gelen burhān برهان z "kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) brhān "ışık, aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #brh "aydınlanma, ışıma" kökünden türetilmiştir.
Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça nahārī نهارى z "güne ait, günlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nhr kökünden gelen nahār نهار z "gündüz" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen nəhar נְהַר z "ışıma, aydınlık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça nwr kökünden gelen nawr نَور z "çiçek açma, aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نُور z "aydınlık, ışık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için nur maddesine bakınız.
Arapça nhr kökünden gelen nihrīr نهرير z "bir konuda derin bilgi sahibi, üstat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen nəhar נְהַר z "ışıma, aydınlık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için nehari maddesine bakınız.
Farsça rūz روز z "gün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rōç veya rōz sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen rauçah- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde raoçah- "ışık, aydınlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe rōçati "aydınlık olmak, ışımak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *louk-o- "gündüz, ışık, aydınlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leuk- "ışımak, parlamak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca leucocyte "akyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "1. aydınlık, parlak, ışıklı, 2. beyaz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leuk- "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ruz, sito+ maddelerine bakınız.
Farsça rūzgār روزگار z "gün, gündüz, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōzkār "bir günde yapılan iş, gün (süre)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōz "gün, gündüz (aydınlık anlamında)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ruz, +kâr maddelerine bakınız.
Fransızca éclair "1. şimşek, kıvılcım, 2. (hızlı yapıldığı ve hızla tüketildiği için) bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca éclairer "aydınlatmak, ışıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exclarare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince clarus "açık, aydınlık" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Fransızca clarinette "bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen clarinetto sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1700 J.C. Denner, Nürnberg'li çalgı yapımcısı.) Bu sözcük İtalyanca clarino "borazan, av borusu" sözcüğünün küçültme halisidir. İtalyanca sözcük Latince clarus "1. yüksek (ses), 2. açık, berrak, aydınlık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" kökünden türetilmiştir.
Yeni Latince lūmen "fizikte ışıma birimi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lūmen, lūmin- "ışık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-men sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lucere "ışımak, aydınlık olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lostra maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde (C.: Enhür) Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan nehar kelimesi anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yorum anlamına gelir. Ad dilinden alınan yorum kelimesi Eski Türkçe jör anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.