Asid - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Asid Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣīdat قصيدة z "İslam öncesi devirden gelen bir Arap şiir formu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣīd قصيد z "hedefe ulaşan, direkt, kusursuz" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kasıt maddesine bakınız.
Arapça fsd kökünden gelen fāsid فاسد z "fesat eden, bozan, bozuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasada فسد z "bozuldu, ziyan oldu" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için fesat maddesine bakınız.
Arapça fḳr kökünden gelen fiḳrat فقرة z "1. omur, vertebra, 2. kasidenin baş beyti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳr فقر z "delme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥammāl حمّال z "yük taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala "yük taşıdı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥaml حمل z "taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "yük taşıdı, yüklendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥamūlat حمولة z "taşınan yük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "taşıdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen manḳal منقل z "taşıma, taşınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen naḳl نقل z "taşıma, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı, aktardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça nşd kökünden gelen naşīdat نشيدة z "yakarış, ilahi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşada نشد z "yakardı, dua etti" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça rşd kökünden gelen raşīd رشيد z "doğru yolda olan, olgun" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rüşt maddesine bakınız.
Fransızca oléomargarine veya margarine "margarik asitten elde edilen yapay tereyağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1869 Hippolyte Mège-Mouriés, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca acide margarique "inci şeklindeki kristalleri olan bir yağ asidi" deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1813 Michel Eugène Chevreul, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca margarítēs μαργαρίτης z "inci" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen margānītā מרגניתא z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mercan maddesine bakınız.
Farsça çaşīde چشيده z "tadılmış, tadılan, tadan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çaşīdan, çāş- چشيدن, چاش z "tatmak " fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çāş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *geus- "tatmak, seçmek" biçiminden evrilmiştir.
Farsça kaş كش z "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen karş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe krş-, karşa कर्ष z "çekmek, sürmek" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca démocrate "demokrasiden yana olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démocratie "demokrasi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dēmokrateía δημοκρατεία z "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dēmos δήμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs κράτης z "güçlü, iktidar sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +krat maddelerine bakınız.
Fransızca étole "1. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı, 2. kürkten yapılmış atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stola "uzun cübbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen stolē στολη z sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca protocole "1. toplantı tutanağı, 2. diplomaside bir yazının gönderildiği kişilerin listesi, 3. önemli kişiler listesi, teşrifat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince protocollum "eski yazmalarda rulonun başına yapıştırılan ve kitabın içerdiği başlıkları özetleyen kâğıt" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen protokóllon προτοκόλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prôtos πρῶτος z "ilk" ve Eski Yunanca kóllon κόλλον z "yapıştırılan şey" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için proto+, kola2 maddelerine bakınız.
Fransızca stéarine "doyurulmuş yağ asidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stéar στέαρ z "don yağı, katı yağ" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için stereo maddesine bakınız.
Farsça cānχirāş جان خراش z "acı veren, iç tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Farsça çāşnī چاشنى z "tadım, tad, lezzet" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça çaşīdan, çāş- چشيدن, چاش z "tatmak, yemek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çaşnīk "a.a. " sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için çeşit maddesine bakınız.
Farsça gurēzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, kaçma kapısı, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurēz گريز z "kaçış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça gurēχtan, gurēz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gü+, +gâh maddelerine bakınız.
Farsça kaşīde كشيده z "çekilmiş, çekilen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için keş1 maddesine bakınız.
Farsça kaşkūl كشكول z "dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça kaçkūl veya kaşkūl كچكول/كشكول z "dilenci" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça kaş mikaş كش مكش z "'çek-çekme', çekişme" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için keş1 maddesine bakınız.
Farsça pēşkaş پيش كش z "küçüğün büyüğe verdiği hediye, özellikle bir göreve atanma karşılığı hükümdara verilen bahşiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pēş kaşīdan پيش كشيدن z "öndelemek, takdim etmek" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pēş پيش z "ön" ve Farsça kaşīdan, kaş- كشيدن, كش z "çekmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için peşin, keş1 maddelerine bakınız.
Farsça sarkaş سركش z "1. başı çeken, reis, önder, 2. dik başlı, söz dinlemeyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, keş1 maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.