Artma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Artma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca appartement "müstakil dairelere bölünmüş bina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince appartimentum "bölüntü, bölümlere ayrılmış olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince appartire "ayırmak, hisselere bölmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince partire "ayırmak, bölmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
Fransızca département "bölüm, kısım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca départir "bölmek, bölümlere ayırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince partiri "bölmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için apartman maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "artma, arta kalma, kalıcı olma" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca tara "tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan kap payı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥat طرح z "eksiltilen şey, çıkartma, tarhiyat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tarh maddesine bakınız.
Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfarat فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça farfara فرفر z "tüylerini kabarttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça fḍl kökünden gelen faḍlat فضلة z "ölçünün üzerinde olma, artık, ekstra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍl فضل z "artma, aşma, çok olma, çok gelme, üstün olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça frṭ kökünden gelen ifrāṭ إفراط z "makul olan sınırı aşma, azma, abartma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "öncü idi, ileri gitti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça ḳlw kökünden gelen ḳalyat قلية z "kızartma, tavada kızartılmış yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalā "yaktı, kızarttı" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça kbb kökünden gelen kabāb كباب z "kızartma, kızartılmış et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kbabā כבבא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kabābu "kızartmak, yakmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça kfr kökünden gelen kufr كفر z "nankörlük etme, nimeti inkâr etme, dini inançları reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفران z "1. örtme, karartma, 2. nimeti inkâr etme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça wzn kökünden gelen mīzān ميزان z "tartı, terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazn "tartma" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça wzn kökünden gelen muwāzanat موازنة z "dengede olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazn وزن z "tartma, dengeleme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen mubālaġat مبالغة z "belagat gösterme, abartma, retorik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen muzāyadat مزايدة z "karşılıklı fiyat artırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ziyādat زيادة z "artma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Arapça rbb kökünden gelen rabb ربّ z "ulu kişi, efendi, sahip, tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice rab, rabbā רַב/רַבָּא z "1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #rb רב z "büyük olma, artma, büyüme" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Akatça rabū "büyük" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen s̠iḳlat ثقلة z "ağırlık, hantallık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳula ثقُل z "ağır idi" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük İbranice #şḳl שקל z "ağır olma, tartma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça aynı anlama gelen şaḳālu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şāḳul veya şāḳūl شاقل z "ipe asılı bir ağırlıktan oluşan duvarcı aleti, çekül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şǝḳālā שקלא z "ağırlık, sıklet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #şḳl שקל z "tartmak, ağır olmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça şˁb kökünden gelen şuˁbat شعبة z "1. ağaç dalı, 2. bölüm, kısım, departman, bir gövdenin bölündüğü kısımlar" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça wzn kökünden gelen wazn وزن z "1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe kēnç sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kēn- "büyümek, artmak" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için geniş maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde géŋe- "genişlemek" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS xv) Türkçe fiil Eski Türkçe kéŋ "geniş, yaygın, uzak" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Or, Kaş, TS xiv-xix) Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kēn- "büyümek, artmak" fiilinden evrilmiştir.
Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vahya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhad-yo- sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça tāb veya tāv تاب/تاو z "1. sıcaklık, ısı, ışık, 2. güç, kuvvet, enerji" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tāb veya tabişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde tāpayeiti "ısıtmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe tápati "ısıtmak, kızartmak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tep- "sıcak olmak, ısınmak" biçiminden evrilmiştir.
Farsça yaχnī يخنى z "tencere yemeği, yahni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca yaχnē "artık, özellikle yemek artığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça viyaχna "artmak, geri kalmak" fiili ile eş kökenlidir.
Fransızca rayon "1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ree "petek hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca rosbif "sığır rostosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen roast beef deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to roast "kızartmak" (NOT: İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen rostir fiilinden alıntıdır. ) ve İngilizce beef "sığır eti" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rosto, biftek maddelerine bakınız.
Eski Türkçe sögül- "(şişte?) kızartmak, kebap etmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Türkiye Türkçesinde sögülme "kebap et" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.