Arte - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arte Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca artère "damar, özellikle atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca artēría αρτηρία z "atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak, yukarı çıkarmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca artériosclérose "damar sertleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca artēría αρτηρία z "atardamar" ve Eski Yunanca sklērósis σκληρόςις z "sertleşme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arter maddesine bakınız.
İngilizce narthex "1. uzun ve içi boş gövdesi eskiden ateş taşımakta kullanılan bir bitki, mantuka, 2. antik tapınaklarda dış sofa, 3. kilise mimarisinde dış salon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca nárthēks νάρθηξ z "1. sandık, kutu, 2. 1. uzun ve içi boş gövdesi eskiden ateş taşımakta kullanılan bir bitki, mantuka, 2. antik tapınaklarda dış sofa, 3. kilise mimarisinde dış salon" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca parthénogénèse "bakire doğum, döllemesiz üreme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parthénos παρθένος z "bakire" ve Eski Yunanca génesis γένεσις z "doğum" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι z "doğmak veya doğurmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +jen1 maddesine bakınız.
Fransızca artésien "Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Artois "Kuzey Fransa'da bir bölge" özel adından türetilmiştir.
Fransızca écarter "iskambilde kâğıt kaçmak, bir tehlikeden kaçınmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İtalyanca aynı anlama gelen scartare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excartare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince carta "kâğıt" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca carter "içten yanmalı motorların alt kısmında bulunan yağ tankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce Carter's Oiltight Chain Lubricator "bisiklet zincirini yağ damlatmadan yağlamaya yarayan bir aygıt" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Sunbeam Bicycles Inc., Wolverhampton, İng.) Bu sözcük J. Harrison Carter "İngiliz mühendis (ö. 1903)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca cartésien "Descartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük René Descartes "Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca quartette "dörtlü, özellikle dört çalgıdan oluşan müzik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cuartetto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cuatro, cuart- "dört" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen quatuor, quatr- sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
Fransızca parterre "zemin, tiyatroda zemin katı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca par terre "toprağa yakın, yerden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca terre "yer, zemin, toprak" sözcüğünden per+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince terra sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için taraça maddesine bakınız.
İngilizce charter "1. ruhsat, ferman, berat, 2. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince chartula "'kâğıtçık', ferman, ruhsat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
İngilizce cartel "ticari işbirliği anlaşması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca cartello "kâğıt pusula, belge, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.