Arlı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arlı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe yarlığ sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yar- "1. kesmek, 2. karar vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yargı maddesine bakınız.
İngilizce charleston "1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Charleston "ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent" özel adından türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde at- sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için at- maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁāriḍat عارضة z "1. arız olan şey, sakatlık, beklenmedik engel, 2. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey, accidens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, belirdi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Fransızca baobab "Afrika'da yetişen bir ağaç, adansonia digitata" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça bū ḥibāb بو حباب z "'tohumların babası', çok tohumlu kişi veya varlık" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça بو z "baba" ve Arapça ḥbb kökünden gelen ḥibāb حباب z "tohumlar" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabb حبّ z sözcüğünün çoğuludur. ) Daha fazla bilgi için ebu, hap1 maddelerine bakınız.
Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balâ maddesine bakınız.
Arapça crbz kökünden gelen carbazat جربزة z "hilekârlık, dolan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curbuz جربز z "hilekâr, dolandırıcı" sözcüğünün murabba (dörtlü) masdarıdır. Bu sözcük Farsça gurbuz گربز z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gürbüz maddesine bakınız.
Arapça cnn kökünden gelen cinn جنّ z "1. gece karanlığı, 2. bir tür görünmez varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cunūn جنون z "gizleme, saklama, örtme" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice genyā גניא z "cin, görünmez varlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #gny גני z "gizleme, saklama" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #gnn גננ z "koruma, çitle çevirme, kapatma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça csm kökünden gelen cism جسم z "insan bedeni, fiziksel varlık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gşm kökünden gelen gişmā גשמא z "insan bedeni, gövde" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça dabbat دبّة z "Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dubbā veya debbā דבּא z "ayı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dyn1 kökünden gelen diyānat ديانة z "din, dindarlık, din işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için din maddesine bakınız.
Arapça abrār أبرار z "hayırlar, güzellikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça brr kökünden gelen birr برّ z "iyi yüreklilik, sadakat, dindarlık" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça ġmm kökünden gelen ġamm غمّ z "sıkıntı, keder, karamsarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamma غمّ z "kararttı, gizledi, kalbi karamsarlık ve kederle doldu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #ˁmm עממ z "kararma, karanlık olma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χalāˀiḳ خلائق z "canlı varlıklar, mahlukat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χlḳ kökünden gelen χalīḳat خليقة z "yaratılmış alem, yaratı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça χardal خردل z "hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χardal חרדל z "adi hardal veya Mısır hardalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ḳardāliyon veya ḳardāman "1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Yunanca kárdamon "tere bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük AYun kardamiya "baharlı bir ot" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça ḥss kökünden gelen ḥassās حسّاس z "çok hisseden, duyarlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için his maddesine bakınız.
Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşarat حشرة z "börtüböcek, her türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haşır1 maddesine bakınız.
Arapça ḥwz/ḥyz kökünden gelen ḥawzat حوزة z "1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāza حاز z "elde etti, tuttu, sahip oldu" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayawān حيوان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīrat حظيرة z "çitle çevrili yer, mezarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓr حظر z "çitle kapatma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfat حرفة z "esnaflık, sanatkârlık, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça ˁifrit عفرت z "bir tür zararlı cin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āfrīta "yaratık, mahluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āfrītan "yaratmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aferin maddesine bakınız.
Arapça ġşş kökünden gelen iġtişāş إغتشاش z "kandırılma, hileye inanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşş غشّ z "kandırma, hilekârlık etme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tağşiş maddesine bakınız.
Arapça ḳrr kökünden gelen istiḳrār إستقرار z "kararlı olma, olduğu yerde durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra قرّ z "durdu, karar kıldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karar maddesine bakınız.
Arapça kāˀināt كائنات z "varolanlar, tüm varlıkar, evren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kwn kökünden gelen kāˀin كائن z "varolan, varlık" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça kāna "var idi, mevcut idi, oldu" fiilinin failidir.
Arapça ḳsw kökünden gelen ḳaswat veya ḳasāwat قسوة/قساوة z "kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasā قسا z "sert idi, acımasız davrandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳşy קשי z "sert olma, katı olma, katılaşma" kökü ile eş kökenlidir. )
İngilizce macramé "kalın iple yapılan örgü işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen macramé sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macramé "dantel kenarlı mendil, genelde dantel, oya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Türkçe makrame veya maχrame "oyalı veya nakışlı mendil veya baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Arapça ḳrm kökünden gelen aynı anlama gelen miḳram veya ḳirām مقرم/قرام z sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳarm قرم z "oyma, kemirme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça mwl kökünden gelen māl مال z "menkul varlık, davar, zenginlik, servet, gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wly kökünden gelen mawālī موالي z "sahip olunanlar, gözetilenler" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.