Aria - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aria Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv], aritmetik ortalama [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça ḳāḳullat قاقلّة z "sıcak ülkelerde yetişen bir baharat, elettaria cardamomum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳāḳūlā קקולא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳāḳullu sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe ōt sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca soda "1. külünden soda elde edilen bitki, çöğen otu, saponaria, 2. sodyum karbonat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça swd1 kökünden gelen suwwād سوّاد z "çöğen otu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça sawād veya aswad سواد/أسود z "kara" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için esvet maddesine bakınız.
Yeni Yunanca angaría αγγαρεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aggareía αγγαρεία z "1. mecburi kamu hizmeti, salma, özellikle posta hizmeti, 2. mecburi hizmet yüklenen kişi, amele" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ággaros άγγαρος z "ulak, İran kralının posta görevlisi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Farsça ha(n)gāra- "ücret, bedel, ecir" sözcüğünden alıntıdır. ) Eski Farsça sözcük Akatça aynı anlama gelen agaru veya aggaru sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ecir maddesine bakınız.
İngilizce aloe "kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen alóē ἀλόη z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ahaloth אהלות z "1. parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria, öd ağacı, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için öd ağacı maddesine bakınız.
Yeni Yunanca palikária παλικάρια z "Rum delikanlısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca palikári παλικάρι z "delikanlı, genç erkek çocuk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pallēks, pallēk- παλλήξ, παλληκ- z sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca bain-marie "ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince balneum Mariae "'Meryem banyosu', ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme (simya terimi)" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince balneum "banyo" ve Maria "Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için banyo maddesine bakınız.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Fransızca mobilier "1. taşınabilir eşya, menkulat, 2. ev eşyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince mobiliaria "menkul eşya" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mobilis "hareket eden" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mobil maddesine bakınız.
Almanca revier "havza [esk.], sınırları belirli alan, saha, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Fransızca rivière "nehir kenarı, nehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince riparia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince ripa "nehir kenarı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derivasyon maddesine bakınız.
Fransızca variante "bir şeyin normalden sapan biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca varier "değişmek, değiştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek, farklı kılmak, çeşitlendirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-3 "dönmek, döndürmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca variation "değiştirme, dönüştürme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince variatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için varyant maddesine bakınız.
Fransızca végétarien sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce vegetarian "yalnız bitkisel besin yiyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince vegetabilis sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vejetal maddesine bakınız.
İtalyanca ve İspanyolca canario "Kanarya adalarına özgü bir kuş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Canaria "Atlantik'te bir takımada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince insula Canaria "Köpek Adası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince canis "köpek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷon- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanin maddesine bakınız.
İngilizce caldera "volkanik çöküntü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce caldeira "kazan, sıvı metal kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caldaria sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince calidus "sıcak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
İngilizce pariah "toplumun en alt tabakasına mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Tamilce paraiyar "davulcular, Güney Hindistan'da aşağı kastlardan biri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce parai "bir tür büyük davul" sözcüğünden türetilmiştir.
İtalyanca aria "hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aer "1. hava, 2. şarkı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aero+ maddesine bakınız.
İtalyanca avaria sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca malaria "sıtma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mala "kötü, bozuk" (NOT: Bu sözcük Latince malus "kötü" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince aria "hava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arya maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kaldári καλδάρι z "kazan, su ısıtma kabı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen caldaria sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince calere "ısıtmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fasaría φασαρία z "keşmekeş, kargaşa, kavga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Yeni Yunanca kukunariá κουκουναριά z "her çeşit kozalaklı ağaç, çam" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kukunára κουκουνάρα z "kozalak" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.