Arge - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arge Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancarat حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca léthargie "uyuşukluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lēthárgia ληθάργια z "her şeyi unutarak yatma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lēthē ληθη z "unutuş" ve Eski Yunanca argeía αργεία z "tembellik, çalışmama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca argós αργός z "tembel, çalışmaz" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lantan, erg maddelerine bakınız.
Fransızca cynique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kynikós κυνικός z "Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse, kuşkucu, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca Kynósargēs "'Köpek Yatağı', Atina dışında Antisthenes'in ders verdiği gimnazyumun adı" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) Bu sözcük Eski Yunanca kýon, kyno- κύον, κυνο- z "köpek" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷon- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanin maddesine bakınız.
Farsça nārgīla veya nārgīl نارگيله/نارگيل z "1. hindistan cevizi, 2. tütün içmekte kullanılan içi su dolu kap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) anārgēl "hindistan cevizi ağacı ve meyvesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nārīkela नारीकेल z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nar1 maddesine bakınız.
Fransızca décharge "herhangi bir yükü boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca décharger "yük boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca large "enli, geniş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca marge, margin- "kenar, sınır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen margo, margin- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *merg- "işaret, sınır, sınır işareti" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca monte-charge "yük asansörü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca monte "kaldıran" ve Fransızca charge "yük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için montaj, şarj maddelerine bakınız.
Fransızca surcharge "'üstüne yükleme', ek yük, ek ücret, ek vergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Yeni Yunanca likurínos λικουρίνος z "Batı Akdeniz'e özgü bir tür küçük balık, derinsu gümüşü, argentina sphyraena" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Liguria "Kuzeybatı İtalya kıyı bölgesine verilen ad" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.