Arala - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arala Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca parallaxe "astronomide bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parállaksis παράλλαξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca parallássō παραλλάσσω z "karşılıklı değişmek" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca allássō αλλάσσω z "değişmek" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca állos άλλος z "başka" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için alegori maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Ses yansımalı sözcüktür.
Arapça crḥ kökünden gelen carḥ جرح z "yaralama, vücudu kesici bir aletle kesme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جرح z "yaraladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça crḥ kökünden gelen caraḥa جرح z "yaraladı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.
Arapça mancanīḳ منجنيق z "bir savaş aracı, katapult" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manganikā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "1. sihir, büyü, iksir, 2. makaralar yardımıyla kurulan aldatma düzeneği" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Arapça crḥ kökünden gelen macrūḥ مجروح z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جرح z "yaraladı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.
Arapça maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça skk kökünden gelen maskūk مسكوك z "darbedilmiş (sikke)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakk سكّ z "sikke basma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Arapça swd1 kökünden gelen musawwadat مسودّة z "karalanmış şey, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taswīd تسويد z "karalama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için esvet maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca paraplégie "felç, özellikle belden aşağısını etkileyen felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen paraplēgía παραπληγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paraplēks παραπληξ z "felçli" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca plēssō, plēg- πλησσω, πληγ- z "vurmak, dövmek, yaralamak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-2^ "vurmak" kökünden türetilmiştir.
Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terə-1 "delmek, çentmek" biçiminden evrilmiştir.
Farsça cānχirāş جان خراش z "acı veren, iç tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Farsça χaste خسته z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χastan خستن z "yaralamak, yaralanmak" fiilinden türetilmiştir.
Farsça kamand كمند z "çekince daralan düğüm, ilmik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kamīdan كميدن z "küçülmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça kam كم z "küçük" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca aperture "açılma, ağzın aralanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince apertura "açılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aperire "açmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aperitif maddesine bakınız.
Fransızca farce "1. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog, 2. kaba güldürü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farcir "doldurmak, dolma yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince farcire, farct- "tıkmak, doldurmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrkʷ-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak, boğmak, kalabalık etmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca franc "Fransız para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince francorum rex "'Fransızların kralı', eski Fransız paraları üzerindeki ibare" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince Francus "Frank, Fransız" özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
Fransızca lésion "tıpta doku hasarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince laesio "hasar, yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laedere, laes- "yaralamak, hasar vermek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca terminologie "terimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca terminologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1786 C. G. Schutz, Alm. akademisyen.) Bu sözcük Geç Latince terminus "1. mantıkta aralarında bir ilişki bulunan ögelerin her biri, 2. terim, deyim, ifade, ıstılah" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için terminal, +loji maddelerine bakınız.
Rusça kopeka "rublenin yüzde biri olan metal para" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça kopie "mızrak (eskiden paraların üzerinde olan mızraklı adam resminden dolayı)" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.