Anlaşılmaz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Anlaşılmaz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dġdġ kökünden gelen daġdaġat دغدغة z "1. gıdıklama, gıcıklama, 2. anlaşılmaz şekilde konuşma, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daġdaġa دغدغ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça işkāl veya aşkāl إشكال/أشكال z "karışık ve muğlak şeyler, müşkilat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şkl kökünden gelen şakl2 شكل z "engel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ket vurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġlḳ kökünden gelen muġlaḳ مغلق z "kapalı, anlaşılmaz, hermetik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iġlāḳ إغلاق z "kapatma, kilitleme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ġalḳ غلق z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça bhm kökünden gelen mubham مبهم z "anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ibhām إبهام z "anlaşılmaz kılma, aptallaştırma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için behimiyet maddesine bakınız.
Fransızca barbare "yabancı, vahşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen barbarus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca bárbaros βάρβαρος z "'anlaşılmaz bir dil konuşan kimse', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.