Anab - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Anab Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce anabolic "metabolik sürecin yükselen evresi, besinleri karmaşık organik bileşimlere dönüştürme süreci" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca anabolē αναβολή z "yukarı-atma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω z "atmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Arapça cnb2 kökünden gelen canābat جنابة z "1. şer'an kirli olma, gasl etmeyi gerektiren durumda olma, 2. bu durumda olan kişi " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ganābā גנבא z "hırsız, özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız " sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gnb גנב z "çalma, hırsızlık etme" kökünden türetilmiştir.
Arapça cnb1 kökünden gelen canāb جناب z "yan, kat, nezd, bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça ḳnb kökünden gelen ḳinnab veya ḳunnab قنّب z "kenevir, kenevirden yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kanab sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kenevir maddesine bakınız.
İngilizce anabolic "metabolik sürecin yükselen evresi, besinleri karmaşık organik bileşimlere dönüştürme süreci" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca anabolē αναβολή z "yukarı-atma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω z "atmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.
Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin [sıf.], güzellik teorisi [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen aesthetisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1750, A. T. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *awis-dhyo- "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca vasistas "kapı veya pencere üzerinde bağımsız açılabilen küçük pencere, özellikle kapalı at arabalarında kapı üzerindeki açılıp kapanabilen pencere" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca was ist das "bu nedir?" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan iyelik kelimesi Eski Türklerde doğada var olduğuna inanılan koruyucu ruh anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.