An2 - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

An2 Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁyn kökünden gelen ˁiyān عيان z "bir şeyi açıkça görme, aşikâr olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
tak "sert darbe sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tak2 maddesine bakınız.
Farsça miyān ميان z "bel, orta, ortalık yer, ara, aralık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen midyān veya miyān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen maiδyā-na sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen mádhya मध्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *medhyo- "orta" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mezo+ maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) roma sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Çingenece (Roma) rom "çingene (erkek)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Sanskritçe ḍomba डोम्ब z "aşağı kasttan çalgıcılara verilen bir isim" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe χagan veya kagan "hükümdar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kağan maddesine bakınız.
Farsça ḳappān قپّان z "ağır yükler için tek kollu büyük terazi " sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kampanós καμπανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: MS 6. yy) Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen campāna sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: MS 2. yy) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Farsça sāmān سامان z "servet, zenginlik" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve Venedikçe italien veya italiàn "İtalyan" özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için italik maddesine bakınız.
Fransızca savane "tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen sabana sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde zavana sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca chant "şarkı, şarkı eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanto maddesine bakınız.
İbranice χazzān חזן z "1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça χazānu "kent yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.
İngilizce fan "herhangi bir kişi veya grup veya akımın hayranı veya takipçisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fanatic sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fanatik maddesine bakınız.
Tartan "poliüretan spor pisti kaplama maddesi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1964 Athletic Polymer Systems Inc., ABD.) Bu sözcük İngilizce tartan "İskoçlarda aşiret simgesi olarak kullanılan kumaş deseni" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe pahlavan "yiğit, kahraman, güreşçi" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pehlivan maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.