Ammu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ammu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁmd kökünden gelen taˁammud تعمّد z "bilinçli olarak niyet etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için amut maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yükü üstlenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça taḥammul تحمّل z "taşıma" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fersude maddesine bakınız.
Arapça ḍmn kökünden gelen taḍammun تضمّن z "kefil olma, mantıki sonucu olarak beraberinde getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍimn ضمن z "sorumlu olma, içerme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zımn maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "tahammül etme, tolere etme, taşıma, olasılık olarak tanıma, mümkün görme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen istis̠ḳāl إستثقال z "1. ağır bulma, ağırsama, 2. birinden rahatsız olma, tahammül edememe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳula "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça ṣbr kökünden gelen ṣabr صبر z "tahammül, katlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabara صبر z "sabretti" fiilinin masdarıdır.
Arapça smm kökünden gelen sāmm سامّ z "zehirleyen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça samm سمّ z "zehirleme" sözcüğünün failidir. Bu sözcük Arapça samm سمّ z "zehir" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şamā שמא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça şammu "ot, şifalı ot, ilaç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça smr kökünden gelen sammūr سمّور z "kürkü makbul bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen samōr sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁmd kökünden gelen taˁammud تعمّد z "bilinçli olarak niyet etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için amut maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yükü üstlenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça taḥammul تحمّل z "taşıma" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fersude maddesine bakınız.
Arapça ḍmn kökünden gelen taḍammun تضمّن z "kefil olma, mantıki sonucu olarak beraberinde getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍimn ضمن z "sorumlu olma, içerme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zımn maddesine bakınız.
Arapça Aml kökünden gelen taˀammul تأمّل z "tefekkür etme, bir konuya yoğunlaşarak düşünme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emel maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen takammul تكمّل z "olgunlaşma, kemale erme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamāl كمال z "olgun ve tam olma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça tammūz تمّوز z "Rumi takvimin beşinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice tammūz תמוז z "Arami ve İbrani takviminin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça tammūz "bir Babil ve Asur tanrısının adı" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce Dumu-zi "bir tanrı adı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça sūsan سوسن z "susam bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şūmşmā שומשמא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça şamşammū "yağ otu" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça şamnu "yağ" ve Akatça şammu "ot, ilaç, şifalı bitki" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca passif "edilgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince passivus "bir eyleme veya acıya maruz kalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek, acı çekmek, maruz kalmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pə-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pē(i)- "acı ve sıkıntı çekmek, katlanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca patience "1. sabır, 2. tek kişilik kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince patientia "sabır, tahammül" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasif maddesine bakınız.
Fransızca tolérance "tahammül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tolérer "kaldırmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tolerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə-es- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə- "kaldırmak, tartmak, ağırlık taşımak" kökünden türetilmiştir.
Venedikçe fláma "1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Venedikçe sözcük Geç Latince flammula "gemi bayrağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhlg-ma- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak, parlamak" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca flamúri φλαμούρι z "çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince flammula "flamacık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Latince flamma "1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama" sözcüğünden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.