Aml - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aml Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥml kökünden gelen ḥaml حمل z "taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "yük taşıdı, yüklendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥamlat حملة z "yükleniş, atılım, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaml "yüklenme" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca lamní λαμνί z "kılıç veya bıçağın demir kısmı, okun temreni" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince lamina sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lam maddesine bakınız.
Türkçe damla- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için damla- maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için akide2 maddesine bakınız.
Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁaraḳ عرق z "damıtılmış alkol, rakı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁariḳa عرق z "terledi, teri damladı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. eğilme, dönme, meyletme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, bağladı" fiilinin masdarıdır.
Farsça bardavām بردوام z "sürekli olarak, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça dawām دوام z sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Arapça cīm جيم z "Arap alfabesinin beşinci harfi, ج" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi, ג" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gamlā גמלא z "deve" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Fenike dilinde gml "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça cml kökünden gelen cumlat جملة z "1. bir şeyin tümü, bütün, bütünlük, tamlık, 2. gramerde önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل z "tam ve bütün idi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için cemal maddesine bakınız.
Arapça dwm kökünden gelen dāˀim دائم z "devam eden, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Arapça dāˀimā دائما z "devamlı olarak" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça dwm kökünden gelen dāˀim دائم z "devam eden" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için daim maddesine bakınız.
Farsça duˁāχʷān دعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dua, hanende maddelerine bakınız.
Arapça Aml kökünden gelen ˀamal أمل z "umut, beklenti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamala أمل z "umdu, bir hedefe yöneldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça amlāk أملاك z "mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen milk ملك z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça fḥw kökünden gelen faḥwā فحوىٍ z "anlam, meal, anlamlı söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥā "kastetti, anlam ifade etti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥammāl حمّال z "yük taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala "yük taşıdı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥāmil حامل z "taşıyan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥaml حمل z "taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "yük taşıdı, yüklendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥamlat حملة z "yükleniş, atılım, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaml "yüklenme" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥamūlat حمولة z "taşınan yük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "taşıdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥūr veya ḥūriyat حورية z "İslam inancında cennet perisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hurust "güzel, özellikle güzel kadın" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde hu-raoδa "güzel-endamlı" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "güzel" ve Avesta (Zend) dilinde raoδa- "yetişme, büyüme, şekil, endam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hümayun maddesine bakınız.
Arapça cml kökünden gelen icmāl إجمال z "bütünleme, tamamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل z "tam ve eksiksiz idi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cemal maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "tahammül etme, tolere etme, taşıma, olasılık olarak tanıma, mümkün görme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen ikmāl إكمال z "bütünleme, tamamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamāl كمال z "bütün olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça Amm kökünden gelen imāmat إمامة z "1. öncelik, önderlik, imamlık, 2. tesbihin birinci parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amma أمّ z "önce gitti, önderlik etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için imam maddesine bakınız.
Arapça ḍyf kökünden gelen iḍāfat إضافة z "1. eklenme, ilinme, aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma, 2. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması, 3. felsefede görecelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ziyafet maddesine bakınız.
Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭār قطار z "1. damlalar dizisi, 2. birbiri ardısıra dizili şeyler, kervan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭr veya ḳaṭarān قطر/قطران z "damlama" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḳaṭrat قطرة z "damla" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭrān veya ḳiṭrān قطران z "çam veya başka ağaçların reçinesi, sakız, zift" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳiṭrān קטרן z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.