Alter - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alter Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce halter "1. hayvan veya insan boynuna takılan ip, koşum, yular, 2. giyside ip şeklinde boyun askısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen hælfter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *halb- "tutmak, iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca haltère veya haltéres "spor amacıyla kaldırılan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen halteres sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaltēres ἁλτήρες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰallomai, ʰalto- ἅλλομαι z "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salto maddesine bakınız.
Fransızca alternatif "1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince alternare "sırayla değişmek, bir o bir öbürü olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince alter "öbür, öteki, başka" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *al-tero- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.
Fransızca alternateur "alternatif akım üreten cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca alterner fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
Almanca schalter "akım kesici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schalten "kesmek, yarmak" kökünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skel- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skel-1 "yarmak" biçiminden evrilmiştir.
Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça sānṭūr سانطور z "kanuna benzer bir telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen psnṭr פסנטרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen psaltēr(ion) ψαλτηριον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca psállō ψάλλω z "gergin bir yayı parmakla çekmek, çınlatmak, telli çalgı çalmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce halter "1. hayvan veya insan boynuna takılan ip, koşum, yular, 2. giyside ip şeklinde boyun askısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen hælfter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *halb- "tutmak, iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca haltère veya haltéres "spor amacıyla kaldırılan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen halteres sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaltēres ἁλτήρες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰallomai, ʰalto- ἅλλομαι z "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salto maddesine bakınız.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skol-mo- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şalter maddesine bakınız.
Fransızca alternatif "1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince alternare "sırayla değişmek, bir o bir öbürü olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince alter "öbür, öteki, başka" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *al-tero- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.
Fransızca alternateur "alternatif akım üreten cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca alterner fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
İngilizce altruism "diğerkâmlık, başkasını gözetme, bencillik zıddı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen altruisme sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1852 Auguste Comte, Fr. filozof.) Bu sözcük Fransızca autrui "(hukukta) hak sahibi olan diğer kişi" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince alteri huic "bu başkasına" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince alter "başka" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ultra "öte (edat), aşırı (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ultra "öte, aşırı (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-tero- "en-başka" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "başka, diğer" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
Almanca schalter "akım kesici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schalten "kesmek, yarmak" kökünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skel- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skel-1 "yarmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce continental shelf "kıta sahanlığı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce shelf "raf, sahanlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skelf- "biçilmiş tahta, tabla" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kel-1 "kesmek, yarmak" kökünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şalter maddesine bakınız.
İngilizce shield "kalkan, kalkan şeklinde plaket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeldaz "tahta tabaka, tabla" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kel-1 "kesmek, yarmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şalter maddesine bakınız.
İngilizce dumbbell "'sessiz çan', idman için kullanılan küçük el halteri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dumb "dilsiz, konuşma yetisi olmayan" ve İngilizce bell "çan" sözcüklerinin bileşiğidir.
Yeni Latince rhenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 Walter Noddack, Ida Tacke & Otto Berg, Alm. kimyacılar.) Latince sözcük Rhenus "Ren nehri" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.