Alkmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alkmak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça caste جسته z "sıçrama, seğirme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça castan "sıçramak, (beden) seğirmek, (kalp) hafakan gelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yasatan "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.
Eski Türkçe kök "gökyüzü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- "kalkmak, yukarı olmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için götür- maddesine bakınız.
Eski Türkçe köt "yüksek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- "kalkmak" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için götür- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kalı- "kalkmak, dikilmek" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kalk- maddesine bakınız.
Eski Türkçe ör-1 "kalkmak, yükselmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hörgüç maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Orta Yunanca Anatolía ανατολία z "Doğu ülkesi, Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca anatolē ανατολη z "1. kalkış, doğuş, özellikle güneşin doğuşu, 2. doğu, 3. Ege'nin doğusu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anatéllō ανατέλλω z "doğmak, çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- τέλλω, τολ- z "kalkmak, kaldırmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *telə- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için tolerans maddesine bakınız.
Fransızca haltère veya haltéres "spor amacıyla kaldırılan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen halteres sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaltēres ἁλτήρες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰallomai, ʰalto- ἅλλομαι z "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salto maddesine bakınız.
Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metéōron μετέωρον z "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca systole "kalp atışında kasılma evresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca systolē συστολή z "kasılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca systéllō συστέλλω z "kasılmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- "kalkmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anadolu maddesine bakınız.
Farsça χīz خيز z "1. sıçrama, hamle, 2. fırla! (emir)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χāstan, χīz- خاستن, خيز z "kalkmak, sıçramak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca abscès "(tıpta) doku kalkması, kabarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen abscessus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abscedere, abscess- "kabarmak, kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca levantin "Doğulu, Doğu ülkelerine ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca levant "doğu, özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lever "yukarı kalkmak, kaldırmak, (güneş) doğmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince levāre "hafifletmek, havaya kaldırmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince levis "hafif" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *legʷh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca levier "kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lever "kalkmak, kaldırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için levanten maddesine bakınız.
Fransızca levée "1. kaldırma, toplama, 2. iskambilde el" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lever "kalkmak, kadırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için levanten maddesine bakınız.
Fransızca rampe "tırmanma yolu, dik yokuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rampare veya ramper "tırmanmak, (hayvan) arka ayakları üzerine kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrampan fiilinden alıntıdır.
İtalyanca salto "sıçrama, atlama" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saltum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salire, salt- "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sel-4 biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 22 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.