Alar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca alarme "silaha çağrı [xiv], her çeşit ikaz sinyali [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca all' arme "silahlara!" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca arma "silah" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
İtalyanca allarga "açıl!, uzaklaş!, gemicilikte 'açıl' komutu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca allargare "açılmak, uzaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca largo "açık, geniş, uzak" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için larj maddesine bakınız.
İtalyanca malaria "sıtma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mala "kötü, bozuk" (NOT: Bu sözcük Latince malus "kötü" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince aria "hava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arya maddesine bakınız.
Arapça aġyār أغيار z "başkaları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġyr kökünden gelen ġayr غير z "başka, başkası" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için gayri maddesine bakınız.
Arapça aˁrāḍ أعراض z "semptomlar, arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "1. karşısına çıkma, belirme, 2. tıpta semptom, felsefede accidens" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˀarāḍī أراضي z "topraklar, arsalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Arḍ kökünden gelen ˀarḍ أرض z "1. yer, toprak parçası, arsa, 2. yeryüzü " sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz2 maddesine bakınız.
Arapça ˁşr kökünden gelen ˁaşīrat عشيرة z "akrabalardan oluşan topluluk, boy, klan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁawāriḍ "arızalar, sakatlıklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁāriḍat "arız olan şey, sakatlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arıza maddesine bakınız.
Arapça ciwāˀ جواء z "havalar, iklim koşulları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cww kökünden gelen caww جوّ z "hava" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça dafˁāt دفعات z "defalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dfˁ kökünden gelen dafˁat دفعة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için defa maddesine bakınız.
Arapça diyār ديار z "1. evler, obalar, 2. bir aşiretin sahip olduğu ülke, memleket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, oba" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.
Arapça ˀabawayn أبوين z "iki babalar, ana baba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Abw kökünden gelen ˀabū أبو z "baba" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.
Arapça acdād أجداد z "cedler, atalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cdd1 kökünden gelen cadd جدّ z "dede, ata" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için cet maddesine bakınız.
Arapça arbāb أرباب z "büyükler, ulu kişiler, ustalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rbb kökünden gelen rabb ربّ z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için rab maddesine bakınız.
Arapça aṣnāf أصناف z "loncalar, sınıflar, meslek grupları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣnf kökünden gelen ṣinf صنف z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sınıf maddesine bakınız.
Arapça awrāḳ أوراق z "yapraklar, (mecazen) sayfalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wrḳ kökünden gelen waraḳ ورق z "yaprak" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için varak maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen hayˀat هيءة z "1. biçim, görünüş, suret, kompozisyon, 2. parçalardan oluşmuş bütün, kurul, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derli toplu ve biçimli idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Orta Yunanca kalafátizō καλαφάτιζω z "gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça ḳlfṭ/clft kökünden gelen aynı anlama gelen ḳalafaṭ veya calfaṭa قلفط/جلفط z fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāptā veya ḳəlaptā קלפתא/קלפתא z "kabuk, zarf, tahılın kepeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāpā קלפא z "soymuk, meyve kabuğu, balık pulu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kılıf maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭār قطار z "1. damlalar dizisi, 2. birbiri ardısıra dizili şeyler, kervan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭr veya ḳaṭarān قطر/قطران z "damlama" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḳaṭrat قطرة z "damla" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Arapça karrāt كرّات z "defalar, matematikte çarpımlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça krr kökünden gelen karrat كرّة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kere maddesine bakınız.
Arapça mancanīḳ منجنيق z "bir savaş aracı, katapult" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manganikā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "1. sihir, büyü, iksir, 2. makaralar yardımıyla kurulan aldatma düzeneği" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Arapça nẓm kökünden gelen manẓūm منظوم z "düzenlenmiş, dizili, mısralar şeklinde tanzim edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama "dizdi, düzdü" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nazım1 maddesine bakınız.
Arapça mrs kökünden gelen mars مرس z "1. suya daldırma, 2. bir oyunda tüm sayıları alarak galip gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marasa مرس z "suya daldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça skk kökünden gelen maskūk مسكوك z "darbedilmiş (sikke)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakk سكّ z "sikke basma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Arapça maşrūḥāt مشروحات z "açıklanan şeyler, açıklamalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrḥ kökünden gelen maşrūḥat مشروحة z "açıklanan şey" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şerh maddesine bakınız.
Arapça nawāzil نوازل z "başa gelen belalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nzl kökünden gelen nāzilat نازلة z "'inen şey', kaderin sillesi, bela, felaket" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.