Alağ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alağ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça blġ kökünden gelen mubālaġat مبالغة z "belagat gösterme, abartma, retorik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Fransızca à la garçon "oğlan gibi (saç kesimi)" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca garçon "oğlan" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için garson maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *abū'l-labūṭ أبو اللبوط z "çifte atan hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abū أبو z "baba" ve Arapça lbṭ kökünden gelen labūṭ لبوط z "tekmeleyen, saldırgan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.
Arapça ˁbs kökünden gelen ˁabūs عبوس z "çatık kaşlı, asık suratlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabasa عبس z "kaş çattı, surat astı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça ˁcl kökünden gelen ˁacūl عجول z "aceleci, hızlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça ˁacūz عجوز z "yaşlı ve düşkün kadın, kocakarı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "aciz idi" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Fransızca amalgame veya İngilizce amalgam "civa alaşımı, yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince amalgama "simyada civa alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça al-malġam الملغم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen málagma μάλαγμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için merhem maddesine bakınız.
Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عمود z "sütun, dikilitaş, direk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عمد z "dikti, destekledi, pekiştirdi, amaçladı, bir işi bilerek yaptı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarūḍ عروض z "1. kesen, 2. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, önünü kesti" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen bāliġ بالغ z "eren, erişen, ermiş, ergin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بلغ z "erdi, ulaştı, vardı, olgunlaştı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen balīġ بليغ z "güzel konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balāġat بلاغة z "güzel konuşma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Arapça bşş kökünden gelen başūş بشوش z "güleryüzlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başş veya başāşat بشّ/بشاشة z "yüzü gülme" sözcüğünün ismi mübalağasıdır.
Arapça cnb1 kökünden gelen canūb جنوب z "güney" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça csr kökünden gelen casūr جسور z "girişken, gözüpek, atak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cesaret maddesine bakınız.
Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūs̠ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġṣl kökünden gelen ġaṣṣāl غصّال z "ölü yıkayıcı, gasleden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala "yıkadı" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için gasil maddesine bakınız.
Arapça ġḍb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ġaḍūbat غضوبة z "sürekli veya aşırı öfkelenen kadın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġḍb kökünden gelen ġaḍūb غضوب z "sürekli veya aşırı öfkelenen" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġaḍiba غضب z "öfkelendi, gazap gösterdi" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için gazap maddesine bakınız.
Arapça ktm kökünden gelen katūm كتوم z "sır tutan, az konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça katm كتم z "saklama, sesini kısma" sözcüğünün ismi mübalağasıdır.
Farsça marham مرهم z veya Arapça malġam veya malham ملغم/ملهم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca málagma μάλαγμα z "a.a., özellikle sepicilikte kullanılan yumuşatıcı bileşim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mel-ag- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" kökünden türetilmiştir.
Arapça blġ kökünden gelen mubālaġat مبالغة z "belagat gösterme, abartma, retorik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Arapça rsl kökünden gelen rasūl رسول z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رسل z "saldı (özellikle saçını)" fiilinin ismi mübalağası olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سحور z "seher vakti yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سحر z "tan ağarması" sözcüğünün ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için seher maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen walūd ولود z "çok doğuran, doğurgan, üretken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada "doğurdu" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca stalactite "sarkıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stalaktós σταλακτός z "sarkan, damlayan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca stalássō, stalag- σταλάσσω, σταλαγ- z "damlamak, damlatmak" fiilinden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde koza veya kozak "pamuk kozası, çam kozalağı" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça ġōze غوزه z "pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için koza maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.