Alıştırmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alıştırmak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İtalyanca manovra veya Fransızca manoeuvre "1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince manuoperare "elle yönetme" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "el ile" ve Latince operari "çalıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, opus maddelerine bakınız.
Fransızca réhabiliter "yeniden alıştırmak, hastalık veya gözden düşme nedeniyle toplumdan uzak kalmış bir kimseyi yeniden topluma kabul etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca habiliter "alıştırmak, eğitmek, uygun hale getirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen habilitare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince habilis "uygun, elverişli, yatkın, beceri sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince habēre "sahip olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.