Aksiyo - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aksiyo Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca action "1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actio "eylem" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ag- "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca attraction "1. cazibe, çekim, 2. ilgi çekici sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen attractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince attrahere, attract- "çekmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca fraction "kesir, bir bütünün küçük parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractio "kırıntı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
Fransızca réaction "karşı-eylem, tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca action "eylem, etki" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca rédaction sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rédiger "yazıyı düzelterek yayına hazırlamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince redigere, redact- "azaltmak, toparlamak, işe yarar hale getirmek" fiilinden alıntıdır.
Fransızca traction "çekme, germe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, germek, sürüklemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Arapça ˁaḳāˀid عقائد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için akide1 maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "düğümledi, bağladı, katılaştırdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen firḳat فرقة z "hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Farsça āb آب z "su" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen āpi sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *āp- biçiminden evrilmiştir.
Arapça ˀuṣūl اصول z "1. ilkeler, aksiyomlar, kökler, atalar, 2. İslam hukukunda genel ilkeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "kök, ilke" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
Farsça niyāz نياز z "1. hacet, ihtiyaç, zorunluluk, sıkıntı, 2. arzu nesnesi, sevilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-az "aşağı-itme, bastırma, sıkma" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde az- "itmek, sürmek, gütmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca antagoniste "rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gireren karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antagōnistēs ανταγωνιστής z "birine karşı yarışan, rakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōnistēs αγωνιστής z "yarışmacı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca agōnízomai αγωνίζομαι z "yarışmak" fiilinden +ist sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agōn αγών z "yarışma" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ag- "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca démagogue "halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dēmagōgós δημαγωγός z "'halk güden', halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "önder, öncü" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "gütmek, sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için demo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pedo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca synagogue "Musevi dinine ait toplantı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synagōgós συναγωγός z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōgós αγωγός z "süren, sevkeden" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca stratégie "ordu yönetme sanatı, sevkülceyş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stratēgía στρατηγία z "kumandanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stratēgós στρατηγός z "kumandan, general" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca stratós στρατός z "ordu" ve Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca agent "iş yapan, görevli, vekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca agenda "gündem, günlük işler defteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agenda "yapılacak olan şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agendus "yapılacak" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca agence "vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca agitation "1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agitare "tekrar tekrar yapmak, heyecanla davranmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca actif "eylemli, etkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen activus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca acteur "eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actor "icra eden" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca actuel "1. fiili, eylemli, 2. güncel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince actualis "fiili, eylemsel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince actus "fiil, eylem" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince agere, act- "eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca entr'acte "tiyatroda perde arası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entre "iki şeyin arası" ve Fransızca acte "tiyatroda perde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için inter+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca manège "at terbiyesi, at eğitilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mano "el" (NOT: İtalyanca sözcük Latince manus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince agire, act- "eylemek, çalışmak, iş yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca réaction "karşı-eylem, tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca action "eylem, etki" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
İngilizce interactive "etkileşimli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to interact "etkileşmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince agere,act- "etmek, eylemek" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
İtalyanca agente "başkası adına iş yapan, vekil" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince agens, agent- "1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde çekme işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekim kelimesi (fizik) herhangi bir cismin başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde çeki sözcüğünün 1. tekil şahıs sahiplik ve yüklemcil şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekim kelimesi IPA: /t͡ʃeˈcim/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.