Aklan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aklan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bdr kökünden gelen bādirat بادرة z "öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça budūr بدور z "aniden gelme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça brA kökünden gelen barāˀat براءة z "aklanma, muaf olma, bir suç veya borçtan kurtulma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brA kökünden gelen bariyy برىّ z "muaf, aklanmış, kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˀa "aklandı, bir suç veya yükümlülükten azat oldu" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için beraat maddesine bakınız.
Arapça daftar دفتر z "yazı tableti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen dipterā דפתרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diphthéra διφθέρα z "1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça furūˁ فروع z "bir atadan gelen çocuk ve torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, alt kollara ayrılma" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı, budaklandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χfy kökünden gelen χafī خفي z "gizli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafiya خفى z "gizlendi, saklandı" fiilinin sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χpy חפי z "örtünme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χlṣ kökünden gelen χalāṣ خلاص z "1. arınma, temizlenme, aklanma, 2. (tehlikeden veya sıkıntıdan) kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خلص z "arı, temiz, berrak idi, arındı, kurtuldu, serbest kaldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça brA kökünden gelen ibrāˀ إبراء z "aklama, borcunu ödenmiş sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça barāˀat براءة z "aklanma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için beraat maddesine bakınız.
İngilizce intifada "Filistinli Arap isyanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Arapça nfḍ kökünden gelen intifāḍat إنتفاضة z "silkinme, uyanış, ayaklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça nafḍ نفض z "silkme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) ismi merresidir.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyāmat قيامة z "1. birlikte ayağa kalkma, kalkışma, 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḥcb kökünden gelen maḥcūb محجوب z "örtülü, perdeli, kapalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacb "öertünme, saklanma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hicap maddesine bakınız.
Arapça mnˁ kökünden gelen mamnūˁ ممنوع z "yasaklanmış" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için men1 maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen mubarrā مبرّا z "muaf, özgür, arınmış" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça bariˀa برء z "aklandı, muaf oldu" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için beraat maddesine bakınız.
Arapça nşA kökünden gelen nāşiˀ ناشىء z "neşet eden, kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşˀat نشأة z "kaynaklanma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için neşet maddesine bakınız.
Arapça tbwt kökünden gelen tābūt تابوت z "sanduka, lahit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tēbūtā תבותא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice tēbah תבה z "a.a. (özellikle Nuhun gemisi veya Musa yasalarının saklandığı sandık)" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İbranice sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen tbt sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḏχr kökünden gelen ḏaχīrat ذخيرة z "ambarda saklanan ihtiyaç maddeleri, hazine, erzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaχr ذخر z "saklama, yedekleme, depolama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça zkw/zky kökünden gelen zakāͭ زكاة z "İslamiyette her yıl servetten ödenen sadaka, zekât" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice zky kökünden gelen zəkūt זכות z "aklanma, beraat, hayır işi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice zəkā, zākah זָכָה, זְכָא z "arınma, suçtan aklanma, haklı çıkma" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca diphtérie "bulaşıcı bir hastalık, kuşpalazı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1857 Pierre Bretonneau, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Eski Yunanca diphthéra διφθέρα z "tabaklanmış deri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için defter maddesine bakınız.
Yeni Yunanca phylís φυλίς z "yapraklanma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ve Yeni Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak, filiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phléō φλέω z "tomurcuklanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhl-e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "kabarmak, tomurcuklanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balon maddesine bakınız.
Farsça panhān veya pinhān "gizli, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *pay-nihān "'geri-saklanmış'" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için nihan maddesine bakınız.
Farsça tarīne veya tarχīne veya tarχʷāne ترينه/ترخينه/ترخوانه z "kurutulup saklanan bir tür çorba" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca depôt "1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen depositum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deponere, depos- "bir yana koymak, saklamak, biriktirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca déposite veya İtalyanca deposito "1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen depositum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için depo maddesine bakınız.
Fransızca latent "gizil, potansiyel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen latens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince latere "gizli kalmak, saklanmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lādh- "saklı olmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lantan maddesine bakınız.
Fransızca répertoire "bir tiyatro kumpanyasının hazır oyunlar listesi, stok" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince repertorium "bulma yeri, eşya saklanan yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reperire, repert- "bulmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parire "çıkarmak, denk getirmek, üretmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perə-1 "tedarik etmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.