Ahte - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahte Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça taḥt تحت z "alt" ve Arapça baḥr بحر z "deniz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için taht2, bahir maddelerine bakınız.
Arapça sˁtr kökünden gelen saˁtar سعتر z "kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawtr זותר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen satureia sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için saz3 maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde yıldız. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan ahter kelimesi اختر‏ anlamındadır.
Arapça dcl kökünden gelen daccāl دجّال z "İslami inanca göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte mesih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daggalā דגלא z "kandırıcı, sahteci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dgl דגל z "kandırma, görünme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça dagālu "bakma, görme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġşş kökünden gelen maġşūş مغشوش z "hileli, sahte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tağşiş maddesine bakınız.
Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazwīr تزوير z "sahtecilik yapma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tezvirat maddesine bakınız.
Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça zwr kökünden gelen tazwīrāt تزويرات z "sahtecilik, hile" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawar زور z "yamukluk, eğik olma, sahtelik, ikiyüzlülük" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdar çoğuludur.
Arapça zyf kökünden gelen tazyīf تزييف z "sahtesini yapma, bozma, kalpazanlık yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zayf زيف z "sahte olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen pseudo+ "yalan, sahte" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca pseúdos ψεύδος z "yalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pseúdō ψεύδω z "yalan söylemek, iftira etmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça kākul veya kākūti كاكل/كاكوت z "yabani zahter" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe kukuṭa कुकुट z "yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça sāχtiyān ساختيان z "1. işlenmiş şey, 2. özel bir yöntemle işlenmiş deri, maroken" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, imal etmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sāχtak "maroken" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sahte maddesine bakınız.
Fransızca postiche "takma saç, peruka, sahte kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen apposticcio sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca apponere "takmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince ponere, posit- "katmak, koymak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için posta maddesine bakınız.
Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce fake "sahte, kandırmaca" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce sophisticated "1. laf ebeliğine dayalı, sahte, 2. basit ve kaba olmayan, rafine" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to sophisticate "laf ebeliği yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce sophist sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sofist maddesine bakınız.
Türkçe düzme "sahte" sözcüğünden +çA2 sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe düz- fiilinden +mA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.
Ad sözcük, Ad halinde gerçek anlamına gelir. İngilizce sözcük, Ön ad halinde hayal ürünü olmayan, gerçek anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan real kelimesi sahte veya taklit olmayan, gerçek anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.