Ahram - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahram Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça ḳahramān قهرمان z "İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kārframān "iş buyuran" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kâr, ferman maddelerine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, şiddet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "üstesinden gelme, şişme, kabarma, kahramanlık ve cesaret gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ahrām أهرام z "Mısır piramitleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hrm kökünden gelen haram هرم z "Mısır piramidi" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça manāḳib مناقب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nḳb kökünden gelen manḳabat منقبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ aşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nakip maddesine bakınız.
Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁat شجاعة z "1. cesur olma, 2. cesaret, kahramanlık" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca romance "duygusal aşk veya kahramanlık öyküsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "halk dili, halk dilinde yazılmış şiir veya öykü" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için roman1 maddesine bakınız.
Farsça bāhādur باهادر z "soylu kişi, kahraman" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen bagatır sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe bagatur "bir erkek adı, Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. yy]" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) baga veya bhaga "bey, hükümdar" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bey maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce heroine "morfinden elde edilen uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen heroin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Bayer Gmbh, Alm.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰéros ἑρος z "kahraman, yarı-tanrı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca odyssée "uzun ve maceralı yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Odysséa οδυσσέα z "Homeros'un bir destanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Odysseús "Odysséa destanının kahramanı olan Ithaka kralı" özel adından türetilmiştir.
Yeni Latince syphilis "frengi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Syphilus "Girolamo Frocastoro'nun aynı adlı şiirinin kahramanı (1530)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sý-philos "domuz-seven" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça ḳahramān قهرمان z "İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kārframān "iş buyuran" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kâr, ferman maddelerine bakınız.
İngilizce RoboCop "robot polis, 1987 yapımı RoboCop filmi ve devamına adını veran mekanik kahraman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce robot ve İngilizce cop "argoda polis" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce to cop "yakalamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca caper "yakalamak, tutuklamak" fiili ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için robot maddesine bakınız.
İngilizce lolita "cinsel cazibesi olan küçük kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Lolita "1. bir kadın ismi, 2. Vladimir Nabokov'un aynı adlı romanının kahramanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca Lola "bir kadın ismi olan Dolores'in kısa biçimi" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük İspanyolca dolores "acılar" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince dolor "acı" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince dolēre "acı çekmek" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce terminator "1. sona erdiren, 2. öldüren, kökünü kazıyan, 3. 1984 tarihli James Cameron filminin kahramanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce terminate "1. sona erdirmek, sınır koymak, 2. öldürmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için terim maddesine bakınız.
Don Quijote "İspanyol yazar Cervantes'in roman kahramanı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca don "bir saygı hitabı, bay" (NOT: Bu sözcük Latince dominus "efendi, sahip" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İspanyolca quijote "kalçayı örten zırh" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İspanyolca sözcük Katalanca cuixot "kalça" sözcüğünden alıntıdır. Katalanca sözcük Latince aynı anlama gelen coxa sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için dam2 maddesine bakınız.
Türkçe pahlavan "yiğit, kahraman, güreşçi" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pehlivan maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (halk ağzı) (Kahramanmaraş) Terlik dikişi. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan lema kelimesi (eskimiş) Parıltı, parlayış, ışıltı, parlama, ışıldama anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.