Ahm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق z "aptal, budala" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حمُق z "aptal idi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "et rengi, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça lḥm kökünden gelen laḥm ˁacīn لحم عجين z "(hamur gibi) yoğrulmuş et" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça laḥm لحم z "et" ve Arapça ˁcn kökünden gelen ˁacīn عجين z "yoğrulmuş, hamur" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için macun maddesine bakınız.
Arapça χmr kökünden gelen maχmūr مخمور z "içkili, sarhoş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamr خمر z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hamr maddesine bakınız.
Arapça hmz kökünden gelen mihmaz veya mihmāz مهمز/مهماز z "dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamz همز z "dürtme, mahmuzlama" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için hemze maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥmān رحمان z "Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raχmān רחמן z "'merhamet eden', Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #rχm רחמ z "sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥmat رحمة z "merhamet, esirgeme, şefkat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça raḥim رحم z "ana rahmi, uterus" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Arapça rhm kökünden gelen rihmat رهمة z "ince ve sürekli yağmur" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χmn kökünden gelen taχmīn تخمين z "tahmin, kestirim" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χms kökünden gelen taχmīs تخميس z "1. beşe katlama, beşe bölme, 2. bir beyte üç mısra ekleyerek yapılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsat خمسة z "beş" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hamsin maddesine bakınız.
Arapça zḥm kökünden gelen zaḥmat زحمة z "sıkma, sıkışma, basınç, izdiham, doğum sancısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, basınç yaptı, kalabalık etti" fiilinin masdarıdır.
Farsça şāhmārān شاه ماران z "yılanlar kralı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şāh شاه z "kral" ve Farsça mārān ماران z "yılanlar" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça mār مار z "yılan" sözcüğünün çoğuludur. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde mairyâ "öldüren, katil, yılan" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için şah, marpuç maddelerine bakınız.
Farsça şāh-i mardān شاهمردان z "yiğitler şahı" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için şah, mert maddelerine bakınız.
Modern Hintçe brahmán "Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe brahmán ब्रह्मन् z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bráhma "Hindu inancında evrenin ruhu, mutlak varlık" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Allah rahmet eylesin. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan rahmet kelimesi Kubbedeki açıktan rahmet yağar, güneş vurur. - A. H. Tanpınar anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.