Ahin - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahin Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kāhənā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #kwn כונ z "durma, ayağa kalkma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça ṭḥn kökünden gelen ṭaḥīn طحين z "her çeşit un" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaḥn طحن z "1. öğütme, 2. un" sözcüğünün sıfatıdır.
Farsça şāhīn شاهين z "bir yırtıcı kuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen saēna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śyena श्येन z "kartal veya şahin" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça yazılı örneği bulunmayan *χanc ā χanc خنج آ خنج z "bağırış çığırış" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χanc "feryat, özellikle cinsel birleşme zevki ve bu sırada atılan çığlık" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça bi-ismi-allāhi بسم الله z "Allahın adıyla" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, isim, allah maddelerine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabbār جبّار z "cebir kullanan, despot, Allahın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "güç kullandı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.
Arapça asmāˀ أسماء z "Allahın isimleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sm kökünden gelen ism إسم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için isim maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χāliḳ خالق z "yaratan, Allahın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حاىّ z "yaşayan, canlı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya "canlı idi, yaşadı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ˁibādu-llāh عبادالله z "Allahın kulları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁibād عباد z "kullar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁbd kökünden gelen ˁabd عبد z "kul, köle" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için abid maddesine bakınız.
Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kāhənā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #kwn כונ z "durma, ayağa kalkma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳayyūm قيّوم z "ebedi, kalıcı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça khn kökünden gelen kihānat كهانة z "gaipten haber verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāhin كاهن z sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâhin maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥīm رحيم z "merhamet eden, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, şefkat gösterdi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rhn kökünden gelen rahīnat رهينة z "rehin verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rehin maddesine bakınız.
Arapça clw kökünden gelen tacallā تجلّي z "ortaya çıkma, belirme, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" fiilinden alıntıdır. (NOT: Arapça fiil Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allahın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça cilāˀ "ışıma, aydınlanma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça ẓillullāh ظلّالله z "Allahın gölgesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓll kökünden gelen ẓill ظلّ z "gölge" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça sīmurġ سيمرغ z "İran mitolojisinde ölümsüz bir kuş, zümrüd-i anka" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sēnmurv veya sīnamrūġ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mərəγa saēna "saēna kuşu, a.a." deyiminden alıntıdır. Avestaca deyim Sanskritçe śyena श्येन z "bir tür yırtıcı kuş, kartal veya şahin" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için şahin, murg maddelerine bakınız.
Farsça şāhīn شاهين z "bir yırtıcı kuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen saēna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śyena श्येन z "kartal veya şahin" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça şahinşāh شهنشاه z "krallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyathiyānam χşāyathiya- deyiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.
Yeni Yunanca mándepse μάντεψε z "'tahmin et'" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca mandévō μαντεύω z "tahmin etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca manteúō μαντεύω z "kehanet etmek, fal bakmak" fiilinden evrilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca mántis μάντις z "kâhin, falcı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantis2 maddesine bakınız.
Yeni Latince mantis "peygamber devesi (böcek)" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mántis μάντις z "kâhin, falcı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-ti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "bilmek, anmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.
Farsça makūk مكوك z "1. kayık, kano, 2. dokuma tezgâhının hareketli parçası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) makōk "kayık" sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça şahbāz شه باز z "'kral-şahin', bir tür şahin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şah veya şāh "kral" ve Bu sözcük bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.