Ahe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁhd kökünden gelen muˁāhadat معاهدة z "karşılıklı kabullenme, antlaşma, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahd عهد z "yükümlülük alma, yemin etme, söz verme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahit maddesine bakınız.
Arapça Aχḏ kökünden gelen muˀāχaḏat مؤاخذة z "çekişme, vuruşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أخذ z "aldı, ele geçirdi, saldırdı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça chd kökünden gelen mucāhadat مجاهدة z "cihat etme, gayret ve çaba gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cihat maddesine bakınız.
Arapça dhn kökünden gelen mudāhanat مداهنة z "birini yüzüne karşı övme, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahana دهن z "yağladı, yağ sürdü" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır.
Arapça şhd kökünden gelen muşāhadat مشاهدة z "gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شهد z "tanık oldu" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şehadet maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāharat مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça nḳh kökünden gelen naḳāhat نقاهة z "hastalıktan iyileşme, yataktan kalkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaha نقه z "iyileşti" fiilinin masdarıdır.
Arapça şifāhan شفاهً z "sözlü olarak, ağızdan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şfh kökünden gelen şifāh شفاه z "ağız, dudak" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça wicāhan وجاهً z "yüz yüze, yüzüne karşı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wch kökünden gelen wicāh veya wach وجاه/وجه z "yüz yüze gelme" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için cihet maddesine bakınız.
Farsça āhang آهنگ z "uyum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hang هنگ z "vezin, ölçü, edep" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça āhaste آهسته z "yavaş, sessiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hastīdan هستيدن z "1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.