Aham - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aham Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yükü üstlenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça taḥammul تحمّل z "taşıma" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fersude maddesine bakınız.
Arapça wχm kökünden gelen waχāmat وخامة z "hazım zorluğu, ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waχima وخم z "hazım zorluğu çekti, ağırlık çöktü" fiilinin masdarıdır.
İbranice χakam חכמ z "hekim, hikmet sahibi, bilge" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χkm "bilme, bilge olma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hikmet maddesine bakınız.
Farsça bahame بهمه z "her şeye rağmen, her halde" ve Arapça ḥāl حال z "durum" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hem, hal1 maddelerine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen ahamm أهمّ z "daha önemli, çok önemli" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hamm همّ z "merak etme, önemseme, ilgilenme" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça fhm kökünden gelen fahm فهم z "anlama, kavrama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فهم z "anladı, kavradı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "tahammül etme, tolere etme, taşıma, olasılık olarak tanıma, mümkün görme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça fhm kökünden gelen istifhām إستفهام z "anlamak isteme, sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فهم z "anladı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fehim maddesine bakınız.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen istis̠ḳāl إستثقال z "1. ağır bulma, ağırsama, 2. birinden rahatsız olma, tahammül edememe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳula "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet altında bırakma, suç kuşkusu isnat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça ṣbr kökünden gelen ṣabr صبر z "tahammül, katlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabara صبر z "sabretti" fiilinin masdarıdır.
Arapça whm kökünden gelen tuhmat تهمة z "suç isnat etme, suç işlediğine dair kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "vehmetti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça wχm kökünden gelen waχīm وخيم z "zor hazmedilen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vahamet maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen wahm وهم z "kuşku, boş korku, kötülük hayal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkulara kapıldı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca graphite "kristalize saf karbon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen grafit sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1789 Abraham Gottlob Werner, Alm. mineralojist.) Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "yazmak, çizmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca osmose sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce osmosis "fizikte geçişme" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854 Graham, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ōsmós ωσμός z "itiş" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ōthéō, eōsa ωθέω z "itmek, zorla geçmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca décibel "fizikte ses yoğunluğu birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen decibel sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 ABD.) Bu sözcük Fransızca deci- "onda bir" ve Alexander Graham Bell "Amerikalı fizikçi (1847-1922)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için desi+ maddesine bakınız.
Fransızca passif "edilgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince passivus "bir eyleme veya acıya maruz kalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek, acı çekmek, maruz kalmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pə-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pē(i)- "acı ve sıkıntı çekmek, katlanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca patience "1. sabır, 2. tek kişilik kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince patientia "sabır, tahammül" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasif maddesine bakınız.
Fransızca tolérance "tahammül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tolérer "kaldırmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tolerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə-es- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə- "kaldırmak, tartmak, ağırlık taşımak" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.