Ago - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ago Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce dragoman "(resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen dragomano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen dragómanos δραγόμανος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça aynı anlama gelen tarcumān ترجمان z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tercüman maddesine bakınız.
Bulgarca ve Sırpça zakon "yasa, usul, töre" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Yunanca agorá veya agýris αγορά/αγύρις z "toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ageírō αγείρω z "toplanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əger- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ger- "toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh" kökünden türetilmiştir.
Fransızca antagoniste "rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gireren karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antagōnistēs ανταγωνιστής z "birine karşı yarışan, rakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōnistēs αγωνιστής z "yarışmacı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca agōnízomai αγωνίζομαι z "yarışmak" fiilinden +ist sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agōn αγών z "yarışma" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ag- "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca démagogue "halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dēmagōgós δημαγωγός z "'halk güden', halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "önder, öncü" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "gütmek, sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için demo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca diagonal "çapraz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diagónios διαγόνιος z "köşe çaprazı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca goný γονύ z "köşe" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gönye maddesine bakınız.
Fransızca dragon "ejderha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dracon sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drákōn δράκων z sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca fagotte "nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fagotto "1. demet, başak veya kamış destesi, 2. nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facus "başak veya kamış destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phákelos φάκελος z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pedo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca protagoniste veya İngilizce protagonist "baş aktör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prōtagōnistēs πρωταγωνιστης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prōtos πρώτος z "birinci" ve Eski Yunanca agōnistēs αγωνιστής z "yarışan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için proto+, antagonist maddelerine bakınız.
Fransızca synagogue "Musevi dinine ait toplantı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synagōgós συναγωγός z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōgós αγωγός z "süren, sevkeden" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca agoraphobie "açık alan korkusu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için agora, fobi maddelerine bakınız.
İngilizce wagon "üstü kapalı at veya öküz arabası, demiryolu arabası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wagnaz "araba" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wogh-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "gitmek, yol almak; götürmek, taşımak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce pagoda "Budist tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce aynı anlama gelen pagode sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen pagavadi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágavatī भगवती z "kutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhag- "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Latince lumbago "kalça ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lumbus "kalça" ve Latince ago "acı, ağrı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için lambada maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.