Agili - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Agili Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv], aritmetik ortalama [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça ḥḳr kökünden gelen ḥaḳīr حقير z "aşağı, aşağılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hakaret maddesine bakınız.
Arapça χss kökünden gelen χasīs خسيس z "aşağılık, hakir, değersiz, ucuz, yücelikten yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χissat خسّة z "aşağılık ve hakir olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça sfl kökünden gelen sufālat سفالة z "aşağı veya aşağıda olma, aşağılık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سفل z "aşağı idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #şpl שפל z "altta veya aşağıda olma, sefil olma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şapālu "alt, aşağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça suflī سفلى z "aşağıya ait, alçak, aşağılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sfl kökünden gelen sufl سفل z "aşağı olma" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için sefalet maddesine bakınız.
Fransızca dispersion "saçılma, dağılım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dispersio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dispergere, dispers- "saçmak, dağıtmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pergo, pers- "uzamak, yayılmak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir.
Fransızca fragile "kırılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fragilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
İngilizce casting "(tiyatroda) rol dağılımı yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cast "atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) kasta "atış" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce rodeo "Teksas eyaletine özgü bir tür boğa güreşi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca rodeo "1. halka, ring, etrafı çevrili yer, 2. sığır ağılı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca rodear "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. İspanyolca fiil Latince aynı anlama gelen rotare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için raund maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.