Aer - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aer Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca aéro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen aero+ "hava" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aer "hava" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aēr αήρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *āwer- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce aerobic "oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1968 Kenneth Cooper, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce aerobe "biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Latince aerobius sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için aero+, biyo+ maddelerine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen aerosol sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) İngilizce sözcük Latince aer "hava" ve Latince solutio "eriyik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için aero+, solüsyon maddelerine bakınız.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
İtalyanca ceremonia veya Fransızca cérémonie "tören" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caerimonia "1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini tören ve gelenek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca aéro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen aero+ "hava" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aer "hava" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aēr αήρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *āwer- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca aorte "ana atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aortē αορτη z "yukarı çıkan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) Bu sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- αείρω, αερ- z "kaldırmak, yukarı çıkarmak" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce aura "esinti, bir nesneyi veya kişiyi çevreleyen gözle görülmez enerji veya atmosfer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aúra αὔρα z "esinti, nefes" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aēr "a.a., hava" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için aero+ maddesine bakınız.
Fransızca hérétique veya İngilizce heretic "zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen haereticus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰairetikós ἁιρετικός z "seçmeci, mezhepçi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaireō "almak, seçmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metéōron μετέωρον z "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca patriarcal "ataerkil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca patriarque "ata" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca patriárχēs πατριάρχης z "aile veya aşiretin reisi, ata" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca patēr πατήρ z "baba, peder" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pəter- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca árχō άρχω z "baş olmak, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için peder, +arşi maddelerine bakınız.
Farsça pidar پدر z "ataerkil düzen, patriarşi" ve Farsça şāhī شاهى z "şahlık, hükümdarlık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için peder, şah maddelerine bakınız.
Fransızca adhésion "yapışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen adhaesio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adhaerere "bir şeye ilişmek, yapışmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince haerere, haes- fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca enquête "her türlü soruşturma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen inquaesta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince inquirere, inquaest- "araştırmak, soruşturmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince quaerere, quaest- "sormak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Fransızca inquisition "1. soruşturma, 2. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen inquisitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inquirere, inquaest- "soruşturmak, sorgulamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince quaerere, quaest- "sormak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anket maddesine bakınız.
Fransızca matriarcal "anaerkil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mater "ana" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *māter- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mader, +arşi maddelerine bakınız.
Fransızca chambre à air "hava odası, iç lastik" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chambre "oda" ve Fransızca air "hava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kamara, aero+ maddelerine bakınız.
İngilizce step "adım" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce step aerobics "bir egzersiz yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to step "basmak, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stebh- "basmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ıstampa maddesine bakınız.
İngilizce aerobic "oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1968 Kenneth Cooper, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce aerobe "biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Latince aerobius sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için aero+, biyo+ maddelerine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen aerosol sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) İngilizce sözcük Latince aer "hava" ve Latince solutio "eriyik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için aero+, solüsyon maddelerine bakınız.
İtalyanca aria "hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aer "1. hava, 2. şarkı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aero+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.