Acr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Acr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Acr kökünden gelen ˀacr أجر z "ücret, emeğe karşılık ödenen şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀagr אגר z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen agaru sözcüğünden alıntıdır.
Farsça acr-i mis̠l أجر مثل z "eşdeğer ücret" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça mis̠l مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ecir, misil maddelerine bakınız.
Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥacr حجر z "kısıtlama, tutuklama, kapatma, yasal kısıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kısıtladı, yasakladı, köstek vurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χgr חגר z "tuttu, bağladı, ayağına köstek vurdu" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça Acr kökünden gelen īcār ايجار z "kiralama, ücret karşılığında tutma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ecir maddesine bakınız.
İngilizce macramé "kalın iple yapılan örgü işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen macramé sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macramé "dantel kenarlı mendil, genelde dantel, oya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Türkçe makrame veya maχrame "oyalı veya nakışlı mendil veya baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Arapça ḳrm kökünden gelen aynı anlama gelen miḳram veya ḳirām مقرم/قرام z sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳarm قرم z "oyma, kemirme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cry kökünden gelen macrā مجري/مجرا z "akış, akıntı, veya akım yeri, akarsu yatağı" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça cary veya carayān جري/جريان z "akma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cereyan maddesine bakınız.
Arapça crḥ kökünden gelen macrūḥ مجروح z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جرح z "yaraladı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen mucarrad مجرّد z "1. tecrit edilmiş, yalın, yalnız, 2. soyut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacrīd تجريد z "soyma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.
Arapça Acr kökünden gelen mustaˀcir مستأجر z "ücretle (bir kişiyi) tutan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiˀcār إستئجار z "ücretle tutma" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için ecir maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen tacrīd تجريد z "soyma, soyutlama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جرد z "soydu" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.
Arapça crb kökünden gelen tacrībat تجريبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Acr kökünden gelen ucrat اوجرة z "emeğin karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ecir maddesine bakınız.
Arapça wa'l-facri و الفجر z "'fecre yemin olsun', sabah namazında okunan bir ayet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facr فجر z "tan, gün doğumu kızıllığı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ve, fecir maddelerine bakınız.
Arapça zacrī زجرى z "vaz geçirici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zcr kökünden gelen zacr زجر z "vazgeçirme, püskürtme, engelleme" sözcüğünün nisbet halidir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen acro+ "uç, sivri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ak-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ak- "keskin, sivri, uç" kökünden türetilmiştir.
Fransızca acrobate "cambaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akróbatos ακρόβατος z "parmak uçlarında yürüyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" ve Eski Yunanca bátos βάτος z "yürüyen" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için akro+, baz maddelerine bakınız.
İngilizce acronym "kelimelerin ilk harfleriyle oluşturulan kelime" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: ABD 1943.) İngilizce sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" ve Eski Yunanca ónyma όνυμα z "isim" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, anonim maddelerine bakınız.
Fransızca acropole "antik kentlerde hisar, iç kale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akrópolis ακρόπολις z "hisar, dorukkent" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç, doruk" ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, politik maddelerine bakınız.
Fransızca acrostiche "bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen akrostiχés ακροστιχές z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Halikarnaslı Dionysios, Yun. retorikçi (MÖ 60 - MS 7).) Bu sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" ve Eski Yunanca stíks, stíχ- στίξ, στίχ- z "satır, mısra" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+ maddesine bakınız.
Fransızca acrotère "klasik mimaride çatının en üst köşelerine konan tepelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen acroterium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akrotērion ακροτήριον z "tepelik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca akrotēs ακροτής z "tepe, en uç" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akro+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce macro "1. büyük (sadece bileşiklerde), 2. büyük çaplı, en geniş boyutlu, makroekonomik, 3. bilgisayar dilinde birden fazla komutun bileşiminden oluşan komut grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca makrós μακρός z "uzun, büyük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mak-ro biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *māk- "büyük" kökünden türetilmiştir.
Fransızca macrocosme "insan organizmasının büyük çapta yansıması olarak görülen evren, küçük çaplı birimlerin büyük çapta tekrarı olan organizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca makrokósmos μακροκόσμος z "'büyük-evren'" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için makro+, kozmos maddelerine bakınız.
Fransızca acrylique veya İngilizce acrylic "akrooleinden elde edilen bir plastik madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce acryle veya acryl "kimyada bir bileşik" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince acer "keskin, ekşi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akro+ maddesine bakınız.
Fransızca fiacre "bir tür at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hôtel de St Fiacre "17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fiacre veya Fiachra "7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.