Abilmek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Abilmek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥll kökünden gelen ḥullat حلّة z "1. giysi, özellikle cennette giyilecek bir giysi, 2. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, helal etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Farsça sazā سزا z "uygun, layık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sazīdan سزيدن z "uygun olmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen saχtan, saç- fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde sak- "olabilmek, muktedir olmak" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için saz3 maddesine bakınız.
Eski Türkçe uz sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "yapabilmek, muktedir olmak" fiilinden +Iz1 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ulu maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca potentiel "gizil güç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince potentia "güç, kuvvet, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince posse, pot- "muktedir olmak, yapabilmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.