Aber - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aber Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χbr kökünden gelen χabar خبر z "bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, tanıdı, bizzat yaşayarak öğrendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁilm ū χabar علم و خبر z "bilgi ve haber" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim, haber maddelerine bakınız.
Arapça χbr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχābarat مخابرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabar خبر z "haber" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için haber maddesine bakınız.
Farsça bar ā bar بر آ بر z "1. üst üste, yüz yüze, karşı karşıya, 2. benzer, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر z "üst, üzeri, üzere, e doğru (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir. Orta Farsça parçacık Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)uper biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ber+ maddesine bakınız.
Fransızca aberration "sapma, yanlış yola girme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen aberratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aberrare "yanlış yola sapmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince errare "dolaşmak, gezmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ers- biçiminden evrilmiştir.
Türkçe dilinden alınan haberdar kelimesi Olup bitenden haberdardır. anlamındadır.
Farsça با z "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ خصوص z "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.
Arapça bşr kökünden gelen başārat بشارة z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen buşrā بشرَى z fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için büşra maddesine bakınız.
Arapça bşr kökünden gelen buşrā بشرَى z "iyi haber, müjde " fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Aramice/Süryanice bisrā בסרא z "a.a., özellikle İncil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #bsr בסר z "ilan etme, müjdeleme" kökünden türetilmiştir.
Arapça chl kökünden gelen cahālat جهالة z "bilmeme, habersiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahl veya cahālat جهل/جهالة z "bilmez olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça dabbat دبّة z "Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dubbā veya debbā דבּא z "ayı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala "habersiz idi, aymadı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için gaflet maddesine bakınız.
Arapça ġfl kökünden gelen ġaflat غفلة z "aymama, habersiz olma, boş bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "aymadı, fark etmedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حوارى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #ḥwr "gitmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça χbr kökünden gelen iχbār إخبار z "haber verme, haberdar etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "tanıdı, bizzat görerek bildi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için haber maddesine bakınız.
Arapça ˁilm ū χabar علم و خبر z "bilgi ve haber" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim, haber maddelerine bakınız.
Arapça incīl إنجيل z "Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) wangīl "Yeni Ahit" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀengīliyun sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca euangēlion ευαγγηλιον z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca ángēlos άγγηλος z "ulak, haberci" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ángaros veya angérios sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça aggaru "kraliyet hizmetkârı, ulak" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için eu+, ecir maddelerine bakınız.
Arapça χbr kökünden gelen istiχbār إستخبار z "sorup tahkik ederek haber alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "öğrendi, tanıdı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için haber maddesine bakınız.
Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kāhənā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #kwn כונ z "durma, ayağa kalkma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça khn kökünden gelen kihānat كهانة z "gaipten haber verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāhin كاهن z sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâhin maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyām قيام z "hep beraber ayağa kalkma, kalkışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu, ayağa kalktı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça maˁa مع z "ile, beraber, birlikte (edat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça maˁa hāḏā مع هٰذا z "bununla beraber" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için maa+, haza maddelerine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice məlāk מלך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #lAk לאך z "gönderme" kökünden türetilmiştir.
Arapça χbr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχābarat مخابرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabar خبر z "haber" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için haber maddesine bakınız.
Arapça χbr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχābir مخابر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *muχābarat مخابرة z "haberleşme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için muhabere maddesine bakınız.
Arapça χbr kökünden gelen muχbir مخبر z "haber veren, ihbar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχbār إخبار z "haber verme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için ihbar maddesine bakınız.
Arapça rsl kökünden gelen rasūl رسول z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رسل z "saldı (özellikle saçını)" fiilinin ismi mübalağası olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça rwy kökünden gelen riwāyat رواية z "(birinden aktararak) söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawā روا z "hikâye etti, haber iletti" fiilinin masdarıdır.
Arapça şyˁ kökünden gelen şāyiˁ شايع z "yayılan (haber), şüyu eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şüyu maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.