Abab - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Abab Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭabābat طبابة z "hekimlik mesleği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ṭibb طبّ z sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tıp1 maddesine bakınız.
Türkçe ha babam de babam "zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ha, baba maddelerine bakınız.
Arapça ˀabābīl "Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça ibbiltu "bir tür kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça asbāb أسباب z "sebepler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sbb kökünden gelen sabab سبب z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sebep maddesine bakınız.
Arapça kbb kökünden gelen kabāb كباب z "kızartma, kızartılmış et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kbabā כבבא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kabābu "kızartmak, yakmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça rabāb رباب z "yayla çalınan çalgıların ortak adı (ix)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça rubāb رباب z "mızrapla çalınan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça sbb kökünden gelen sabab سبب z "gerekçe, neden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabba سبّ z "1. sövdü, tahrik etti, 2. sebep oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭbb kökünden gelen ṭabābat طبابة z "hekimlik mesleği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ṭibb طبّ z sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tıp1 maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde (C.: Abâb) Kuru ot. Taze ot. * Mer\'a, otlak, çayır. * Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak. anlamına gelir. İngilizce sözcük, Ad halinde cezir; suların geri çekilmesi anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan ebb kelimesi flow anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.