ALVA - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ALVA Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe yalabaç sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalıg "dil" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şalvār شلوار z "pantalon, uzun don" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şal شل z "but, bacak" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) var "örtü, korunak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-5 "örtmek, korumak" biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca galvaniser "sacı çinko ile kaplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Luigi Galvani "İtalyan fizikçi (1737-1798)" özel adından türetilmiştir.
Arapça rcw kökünden gelen racāˀ رجاء z "ümit, beklenti, yalvarma, niyaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racā رجا z "umdu, yalvardı, niyaz etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça wsl kökünden gelen tawassul توسّل z "yalvarma, dileme, vesile sayma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vesile maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen pantalon sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca Pantalone "eski Venedik güldürü tiyatrosunda şalvarlı yaşlı adam" özel adından alıntıdır. Bu sözcük San Pantalone "Venedik kentinin bir semti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Pantaleón πανταλεόν z "'tüm arslan', bir erkek adı" özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için pan+, leopar maddelerine bakınız.
Fransızca pyjama "Hindistan'a özgü hafif, bol pantalon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen pyjama sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır. Hintçe bir sözcük Farsça pāycāme پاى جامه z "ayak giysisi, gevşek pantalon, şalvar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāy پاى z "ayak" ve Farsça cāme جامه z "giysi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pa, camekân maddelerine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şalvār شلوار z "pantalon, uzun don" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şal شل z "but, bacak" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) var "örtü, korunak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-5 "örtmek, korumak" biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca galvaniser "sacı çinko ile kaplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Luigi Galvani "İtalyan fizikçi (1737-1798)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca sauvé "kurtuldu, kurtarıldı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca sözcük Fransızca sauver "kurtarmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen salvare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince salvus "sağ, salim, esen, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salvo maddesine bakınız.
Fransızca valve "kapak, supap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valva "kapı kanadı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wlw-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-3 "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.
İtalyanca salva "1. selam sözü, 2. selamlama veya korkutma amaçlı seri top atışı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca salvo "sağ, salim, esen, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen salvus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *solə- biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.