Aχḏ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aχḏ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχīḏ أخيذ z "alan, alıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχḏ أخذ z "alma, kabul etme, zorla alma, esir alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça aχḏ wa iˁṭā أخذ و عطا z "ahz u ita, alıp verme" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ahz, ita maddelerine bakınız.
Arapça χiḍr خضر z "Kur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça χḍr kökünden gelen χiḍr خضر z "yeşillik, yaş meyve ve sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aχḍar أخضر z "yeşil" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça Aχḏ kökünden gelen ittiχāḏ إتّخذ z "elde etme, alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa "aldı" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça χdm kökünden gelen maχdūm مخدوم z "kendisine hizmet edilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Arapça aχḏ kökünden gelen maˀχaḏ مأخذ z "bir şeyin alındığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχḏ أخذ z "alma, ahzetme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça Aχḏ kökünden gelen muˀāχaḏat مؤاخذة z "çekişme, vuruşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أخذ z "aldı, ele geçirdi, saldırdı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça χdm kökünden gelen mustaχdam مستخدم z "istihdam edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiχdām إستخدام z "hizmete koşma, kul edinme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.