Aşınma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aşınma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḳrḍ kökünden gelen inḳirāḍ إنقراض z "aşınma, tükenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarḍ قرض z "kemirme, kırpma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen intiḳāl إنتقال z "taşınma, başka bir yere gitme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Fransızca érosion "aşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince erodere, eros- "çürüyerek tükenmek, tüketmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince rodere, ros- "paslanmak, çürümek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rodaj maddesine bakınız.
Fransızca rodage "aşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca roder "kemirmek, aşındırmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rodere, ros- fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rōd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rēd- "kemirmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca transfert "aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transfert "'aktarır'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transferre, translat- "aktarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak, götürmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan göç kelimesi (toplum bilimi) evden eve taşınma anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde göç anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan göç kelimesi hareket, manevra anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.