Aç- - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aç- Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça hnds kökünden gelen handasat هندسة z "geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāçak "ölçü, ölçme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāχtan, handāç- "ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için endaze maddesine bakınız.
Farsça āvāz آواز z "ses, özellikle insan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ēvāç veya vāç sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe vāç "ses, söz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vokal maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.
Farsça navā نوا z "melodi, nağme, armoni, (mec.) düzen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nivak sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.
Farsça pardāχt پرداخت z "cila, bitim, finiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pardaχtan, pardāz- پردختن, پرداز z "sona erdirmek, tamamlamak, oldurmak, düzmek, (bir şeyi bir şeye) koşmak, süslemek, hayata geçirmek vs." fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde para-tak- "'ileri-koşmak'" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde tak-, taç- "koşmak, koşturmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tazı maddesine bakınız.
Farsça sazā سزا z "uygun, layık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sazīdan سزيدن z "uygun olmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen saχtan, saç- fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde sak- "olabilmek, muktedir olmak" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için saz3 maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe aç- fiilinden +kI sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aç- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kaç- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kaç- maddesine bakınız.
Eski Türkçe kaç- fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kaç- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça andāze أندازه z "1. ölçü, oran, 2. bir adımlık uzunluk ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāçak "ölçü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāχtan, handāç- "1. bir araya getirmek, kıyaslamak, 2. ölçmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için saz3 maddesine bakınız.
Farsça sāz ساز z "1. düzen, düzenek, makina, 2. çalgı, müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "bir şeyi bir şeye uydurmak, imal etmek, düzenlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) saχtan, saç- "uymak, uydurmak" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca frais "gider, masraf, ticarette hasar payı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractum "kırık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince frangere, frac- "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
Fransızca capacité "alabilme veya yapabilme gücü, sığa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen capacitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince capax, capac- "alabilen, hacimli, sığdıran" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince capere, capt- "almak, tutmak, sığdırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kap- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca laque "Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel boya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen laca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen lākşā veya rākşā लाक्षा z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rac-, rāg- "boyamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca Pacifique "1. barışçıl, sakin, 2. Büyük Okyanus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince Mare pacificum "'barışçıl deniz'" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1500 Magellan, Port. denizci.) Bu sözcük Latince pax, pac- "barış" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasifizm maddesine bakınız.
Fransızca pacifisme "barışçılık, savaş karşıtlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pacificus "barış-yapan, barışçı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pāg- kökünden gelen pāx, pāc- "barış" (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pak- "sözleşme yapmak, antlaşmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince facere "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pakt, faktör maddelerine bakınız.
Yeni Latince alpax, alpac- "bir alüminyum alaşımı, fakfon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Yeni Latince aluminium ve Latince pax, pac- "barış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alüminyum, pakt maddelerine bakınız.
Türkçe kaç- fiilinden +AmAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kaç- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.