-da - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

-da Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bi-ḏātihi بذاته z "özü itibariyle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "öz, kendi" ve Arapça +hi هِ z "üçüncü tekil şahıs iyelik eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bi+1, zat maddelerine bakınız.
Arapça bi-ḏ-ḏāt بالذات z "şahsen, kendi başına" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, zat maddelerine bakınız.
Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça fī ḥaddi'l-ḏāt فى حدّ الذات z "kendi doğasının sınırları içinde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḥadd حدّ z "sınır" ve Arapça ḏāt ذات z "öz, doğa, kişilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için had, zat maddelerine bakınız.
Arapça ka-ḏā كذا z "bu, şu (işaret sıfatı), böyle, şöyle (işaret zarfı)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ka ك z "gibi" ve Arapça ḏā ذا z "o" sözcüklerinin bileşiğidir.
Farsça mandbūr مندبور z "müflis, talihi ters dönmüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça min ad-dabūr من الدبور z "'Batı rüzgârından'" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Arapça dbr kökünden gelen dabūr دبور z "Batı rüzgârı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dübür maddesine bakınız.
Farsça āyīne آيينه z "ayna" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *ādēnak "göstergeç" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde avi-dayana- "göstermek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde dāi-, dī- "görmek" fiilinden avi+ önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için dide maddesine bakınız.
Farsça ajdahāk veya ajdahā أژدهاك/أژدها z "İran mitolojisinde efsanevi yılan-kral, dragon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aji-dahāk "yılan-kral, Dahak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aji-dahāka- sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aji "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eghi- veya *angʷhi- biçiminden evrilmiştir.
Farsça andām أندام z "1. uzuv, kol ve bacak, 2. beden, boy-pos, biçim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen handām sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde han-dāma "bir araya koyma, kompozisyon, artikülasyon" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *dāma "koyma, katma, yapma" sözcüğünden ham+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhē- "koymak, katmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hem maddesine bakınız.
Farsça yaktā يكتا z "1. tek, yegâne, tekil, 2. Allah" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ēyak-dāt "'tek-yaratılmış', Zerdüşt inancındaki tanrılardan birinin sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aevo-dāta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için yek maddesine bakınız.
da-da bebek sözüünden türetilmiştir.
da-da bebek sözüünden türetilmiştir.
Fransızca périscope "denizaltından çevre gözetleme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854 E. H. Marié-Davy, Fr. mühendis.) Fransızca sözcük Eski Yunanca skópos σκόπος z "seyreden" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca feston "kenar süsü, özellikle çiçeklerden yapılan yarım-daire şeklinde çelenk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca festone "bayramlık süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca festa "bayram, festival" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için festival maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.