- - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

- Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tavır maddesine bakınız.
Ana Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yaγ- fiilinden +Ik- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yan- maddesine bakınız.
Eski Batı Türkçesinde yaz- sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce duty-free "gümrük vergisinden muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödev, biat, hükümdara ödenen pay, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen debitus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince debere "borçlu olmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frijo- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priyo- "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prī- "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir. )
İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için elektronik maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce play-off "yenilenin elendiği müsabaka dizisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oyun, oynamak" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce plegian veya plaegian "idman etmek, egzersiz yapmak, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. ) ve İngilizce off "ayrılma ve dışlama edatı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ofset maddesine bakınız.
Eski Türkçe tavra- "seğirtmek, hamle etmek" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tab- fiilinden +rA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tap- maddesine bakınız.
Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için su maddesine bakınız.
Eski Türkçe ut- fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yut- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Eski Türkçe üt- sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe yak-1 sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe yaz- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yas- "açmak, sermek" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.
İngilizce ro-ro "tekerlekli araçların gemiyle nakli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce roll on-roll off "bindir indir, tekerlekli araçların gemiyle nakli" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce to roll "yuvarlamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen rouler fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rulo maddesine bakınız.
İngilizce fast-food "hızlı yemek büfesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fast "hızlı" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fastu- "pek, sağlam, katı" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *past- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce food "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fōd biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen pāt- biçiminden evrilmiştir. )
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.