ṭaşt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ṭaşt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca fantastique "görüntüsel, hayali, düşsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phantastikós φανταστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantasía "görüntü, hayal" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca catastrophe "felaket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca katástrophē κατάστροφη z "tepetakla olma, devrilme, kader çarkının aşağı dönmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stréphō στρέφω z "dönmek" fiilinden katá+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için apostrof maddesine bakınız.
Fransızca métastase "kanserin vücutta başka bir yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metastásis μεταστάσις z "durum değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +sis sonekiyle meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için statik maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Yanlış kullanım halinde tasdik anlamına gelir.
Arapça ḥmr kökünden gelen al-ḥamrāˀ الحمراء z "kızıl şey veya kadın, Endülüs'te kızıl taştan yapılmış bir saray adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥmar "kızıl, kırmızı" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ahmer maddesine bakınız.
Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūrat اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.
Arapça fyḍ kökünden gelen fayḍ فيض z "1. (su) taşıp çıkma, saçılma, yayılma, 2. bolluk, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فاض z "(su) taştı, yayıldı, saçıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭġy kökünden gelen ṭuġyān طغيان z "azma, sınırları aşma, sapkınlık, dinden çıkma, zulüm ve zorbalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaġā طغا z "azdı, taştı" fiilinin masdarıdır.
Farsça taχte تخته z "biçilmiş ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen taχtak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde taş-, taşta- "biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "marangozluk veya yapı ustalığı yapmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Fransızca fantastique "görüntüsel, hayali, düşsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phantastikós φανταστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantasía "görüntü, hayal" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca grotesque "fantastik, ürpertici, çok çirkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca grottesca "mağaramsı, eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca grotta "mağara, dehliz" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince crypta "dehliz, mahzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kryptē κρυπτη z "gizli, saklı, gömülü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kripton maddesine bakınız.
Fransızca cadastre "gayrımenkul ölçüm çizelgesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen catastico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katástiχon κατάστιχον z "sıralama, cetvel, çizelge" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stíχos στίχος z "satır, sıra, mısra" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca steíχō στείχω z "dizmek, dizilmek, sıralanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steigh- biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca catastrophe "felaket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca katástrophē κατάστροφη z "tepetakla olma, devrilme, kader çarkının aşağı dönmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stréphō στρέφω z "dönmek" fiilinden katá+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için apostrof maddesine bakınız.
Fransızca métastase "kanserin vücutta başka bir yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metastásis μεταστάσις z "durum değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +sis sonekiyle meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için statik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.