يد - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

يد Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için akide2 maddesine bakınız.
Arapça aḥfād أحفاد z "torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥfd kökünden gelen ḥafīd حفيد z "torun" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hafit maddesine bakınız.
Arapça ˁaḳāˀid عقائد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için akide1 maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "1. katılaşmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "düğümledi, bağladı, katılaştırdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça (mascīdu'l-)cāmiˁ مسجيد ال)جامع) z "cuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça camaˁa جمع z "topladı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.
Arapça cdd2 kökünden gelen cadīd جديد z "1. kesik, taze biçilmiş(kumaş veya meyve), 2. yeni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ciddi maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen carīdat جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, yaprak, tabaka, 2. kâğıt tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen carīd جريد z "kabuğu soyulmuş hurma dalı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça card جرد z "soyma, kabuğunu sıyırma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça ḥfd kökünden gelen ḥafīd حفيد z "torun" sözcüğünden alıntıdır.
ḥaydar "Erdebil şeyhi, Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. 1488)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥdr kökünden gelen ḥaydar حيدر z "arslan" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḳyd kökünden gelen inḳiyād إنقياد z "bağlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳayd قيد z sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça mnw kökünden gelen istimnāˀ bi-l-yadd إستمناء باليدّ z "elle meni çekme, mastürbasyon" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça manī مني z "meni" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için meni maddesine bakınız.
Arapça ḳdd kökünden gelen ḳadīd قديد z "ince şerit şeklinde kesilip kurutulmuş et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadda قدّ z "şerit şeklinde kesti, dildi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣīdat قصيدة z "İslam öncesi devirden gelen bir Arap şiir formu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣīd قصيد z "hedefe ulaşan, direkt, kusursuz" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kasıt maddesine bakınız.
Arapça ḳyd kökünden gelen ḳayd قيد z "1. bağlama, (mec.) yazıya bağlama, 2. bağ, koşul, yazıya bağlanmış belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda "bağladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳuyūd قيود z "koşullar, bağlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳyd kökünden gelen ḳayd قيد z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça lā ḳayd لا قيد z "kayıtsız" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için la+, kayıt maddelerine bakınız.
Farsça maˁnīdār معنيدار z "anlamlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça maˁnā veya maˁnī معنا/معني z "anlam" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mana, +dar maddelerine bakınız.
Abdülmecid "Osmanlı padişahı (h. 1839-1861)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça mcd kökünden gelen macīd مجيد z "yüce, şanlı, övülen" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça macada مجد z "şanlı idi, yüceldi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça myd kökünden gelen maydān ميدان z "geniş açık alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) miδyān veya mayān "orta, ortalık yer" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için meyan2 maddesine bakınız.
Arapça ˁyd kökünden gelen muˁāyadat معايدة z "bayramlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁīd عيد z "bayram, özellikle Kurban Bayramı" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁwd kökünden gelen ˁīd עיד z "yortu, festival, bayram" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #ˁwd "geri gelme, avdet etme, yineleme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça wdˁ kökünden gelen mūdiˁ مودع z "emanet bırakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça īdāˁ ايداع z "emanet etme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için veda maddesine bakınız.
Arapça ḥmd kökünden gelen muḥammad محمّد z "övülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥmīd تحميد z "hamd etme, övme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hamd maddesine bakınız.
Arapça ḳld kökünden gelen muḳallid مقلّد z "taklit eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳlīd تقليد z "taklit etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için taklit maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.