قري - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

قري Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aḳribāˀ أقرباء z "yakınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelen ḳarīb قريب z "yakın" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīnat قرينة z "1. eş, zevce, 2. iki şey arasındaki bağlantı, akuplman, mantıki birliktelik, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قرن z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳry kökünden gelen ḳaryat قرية z "köy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳəryā veya ḳərīytā קריא/קריתא z "köy, kent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ḳrt sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳrr kökünden gelen muḳarrar مقرّر z "kararlaştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳrīr تقرير z "kararlaştırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için karar maddesine bakınız.
Arapça taḳrīban تقريبن z "yaklaşık olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelen taḳrīb تقريب z "yaklaşma, yaklaşım" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça ḳrr kökünden gelen taḳrīr تقرير z "karar kılma, belirleme, konfirme etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için karar maddesine bakınız.
Arapça ḳrz kökünden gelen taḳrīz تقريض z "borç verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarraḍa "faizle borç verdi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.