صرف - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

صرف Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarf صرف z "1. döndürme, çevirme, 2. para harcama, ödeme, 3. Arapça gramerde morfoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa صرف z "1. döndürdü, çevirdi, 2. para ödedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣarfu-n-naẓar صرف النظر z "göz ardı etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarf صرف z "döndürme, çevirme" ve Arapça naẓar نظر z "bakış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sarf, nazar maddelerine bakınız.
Arapça ṣirf صرف z "saf, arı, mutlak (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ṣrp צרפ z "(metalleri, özellikle altın ve gümüşü) arıtma, rafine etme" kökü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ṣarāpu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça ṣrf kökünden gelen taṣarruf تصرّف z "harcama hak ve yetkisine sahip olma, malik olma, idare etme, işleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf صرف z "harcama" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.