شب - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

شب Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aχşab sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χşb kökünden gelen χaşab خشب z "ağaç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça χaşaba خشب z "(metal veya başka maddeyi) rendeledi, kabataslak yaptı" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبّه z "benzetilen, gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şibh "benzerlik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için teşbih maddesine bakınız.
Arapça şbs̠ kökünden gelen mutaşabbis̠ متشبّث z "teşebbüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabas̠a شب‎ث z "bir işe girişti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için teşebbüs maddesine bakınız.
Arapça şabak شبك z "ağlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şbk kökünden gelen şabakat شبكة z "ağ, örgü, dallı budaklı şey" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şebeke maddesine bakınız.
Arapça şbk kökünden gelen şabakat شبكة z "ağ, balık ağı, seyrek dokunmuş kumaş, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabk شبك z "örme, sarma, bağlama, içiçe veya kolkola girme" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #sbk סבכ z "örme, dokuma" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #śbk veya sbk שׂבכ/סבכ z kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şabiku "başa örtülen kumaş, şal" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şbˁ kökünden gelen şabˁiyyat شبعيّة z "tıka basa yeme, fazlasıyla doyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiˁa شبع z "çok yedi, doydu, gına geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça şubāṭ شباط z "Rumi takvimin onikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şəbāṭ שבט z "Arami ve İbrani takviminin onbirinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça şabāṭu "vurma, çarpma, yıkma" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça şbh kökünden gelen şubhat شبهة z "belirsizlik, kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şibh شبه z "benzerlik, gibi olma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça şbs̠ kökünden gelen taşabbus̠ تشبّث z "bir işe azimle sarılma, girişme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabas̠a شبث z "azimle girişti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça şab-i yaldā شب يلدا z "eski İran dininde tanrı Mithra'nın (güneş) doğum günü, 25 Aralık, noel" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Aramice/Süryanice yld kökünden gelen yaldā ילדא z "doğum, milad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ylad ילד z "doğdu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Farsça çobān veya çubān veya şubān veya şivān چوبان/چبان/شبان/شوان z "davar güden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen şupān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fşu-pāna- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde fşu- "davar" ve Avesta (Zend) dilinde pāna- "koruyan, gözeten" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için +ban maddesine bakınız.
Farsça şabbūy veya şab-anbūy شبّوى/شب أنبوى z "'gece kokan'" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şab شب z "gece" ve Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşap- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kşapā sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akşam, bu2 maddelerine bakınız.
Farsça çādarşab چادرشب z "gece örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çādar چادر z "örtü" ve Farsça şab شب z "gece" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çadır, şebboy maddelerine bakınız.
Farsça şabnam شبنم z "çiy" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şab شب z "gece" ve Farsça nam نم z "ıslaklık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şebboy, nem maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.