سان - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

سان Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça alsinat ألسنة z "diller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için lisan maddesine bakınız.
Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان z "güzellik yapma, karşılıksız hediye verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥusn حسن z "güzel olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça Ans kökünden gelen insān إنسان z "kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ins إنس z "insanlık, tüm insanlar" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀināş veya ˀanāşā אנשא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀenūş אנוש z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça nişu "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥsn kökünden gelen aynı anlama gelen istiḥsān إستحسان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna حسُن z "güzel idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil (organ ve konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lasana "1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça nīsān نيسان z "Rumi takvimin ikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nisān נסן z "Arami/İbrani takviminin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisannu "1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce bir sözcükten alıntıdır.
Arapça sānṭūr سانطور z "kanuna benzer bir telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen psnṭr פסנטרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen psaltēr(ion) ψαλτηριον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca psállō ψάλλω z "gergin bir yayı parmakla çekmek, çınlatmak, telli çalgı çalmak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça snd kökünden gelen tasānud تساند z "bir şeye veya birine dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen sunūd سنود z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için senet maddesine bakınız.
Farsça afsāne أفسانه z "anlatı, destan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *apa-saŋha "(bir şeyden) söz etme" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde saŋha "öğreti, anlatı, deyiş" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde sāh- "söylemek, demek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça balasān بلسان z "Yemen'de yetişen bir ağaç, commiphora opobalsamum, bu ağacın reçinesinden elde edilen güzel kokulu yağ, balsam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bálsamon βάλσαμον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āsān آسان z "rahat, dingin, kolay" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, istirahat etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asayiş maddesine bakınız.
Farsça sān ki سان كه z "benzetme deyimi, adeta" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça sān سان z "gibi, benzer" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça yaksān يك سان z "bir gibi, beraber" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yak يك z "bir" ve Farsça sān سان z "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yek, sanki maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.