أم - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

أم Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ammā أمّا z "gelgelelim, maamafih (bağlaç)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça am أم z "fakat" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamān أمان z "güvenlik, güvence" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Fransızca amiral "Arap veya Müslümanlarda komutan, bey [xi], deniz komutanı [xiii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça amīr ˁālī أميرعالى z "yüksek komutan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emir2, ali maddelerine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamānat أمانة z "1. güvenme, güvenilirlik, 2. güvene dayalı olarak verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamn أمن z "güvenilir olma, sağlam olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #Amn אמן z kökü ile eş kökenlidir.
Arapça Amr kökünden gelen ˀamārat أمارة z "belirti, bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret, belirlenmiş olan zaman, randevu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "belirledi, buyurdu" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Arapça Aml kökünden gelen ˀamal أمل z "umut, beklenti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamala أمل z "umdu, bir hedefe yöneldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamīn أمين z "güvenli, güvenilir" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça Amr kökünden gelen ˀamr أمر z "1. buyruk, 2. iş, maslahat, olgu, şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "belirledi, buyurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #Amr אמר z "belirtmek" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça amāru "görmek, farkına varmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça Amr kökünden gelen ˀamīr أمير z "buyuran, komutan, bey, prens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "buyurdu" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Arapça amlāk أملاك z "mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen milk ملك z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamn أمن z "güvenlik, emniyet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça amr أمر z "buyruk" ve Arapça ḥaḳḳ حقّ z "hak, Allah" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, hak1 maddelerine bakınız.
Arapça ˀamr أمر z "olgu" ve Arapça wāḳī واقي z "olmuş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, vaki maddelerine bakınız.
Arapça ams̠āl أمثال z "örnekler, nümuneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ms̠l kökünden gelen mas̠al مثل z "örnek" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mesel maddesine bakınız.
Arapça kökünden gelen amtiˁat أمتعة z "ticari mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mtˁ kökünden gelen matāˁ متاع z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için meta maddesine bakınız.
Arapça amwāl أموال z "mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwl kökünden gelen māl مال z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mal maddesine bakınız.
Arapça Amm kökünden gelen imām إمام z "önde duran, önder, namazda öncülük eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamma أمّ z "gitti, vardı, önden gitti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça Amm kökünden gelen imāmat إمامة z "1. öncelik, önderlik, imamlık, 2. tesbihin birinci parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amma أمّ z "önce gitti, önderlik etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için imam maddesine bakınız.
Arapça Amr kökünden gelen maˀmūr مأمور z "iş eri, emir kulu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara "buyurdu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Farsça mīr مير z "bey, soylu kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen amīr أمير z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emir2 maddesine bakınız.
Arapça lAm kökünden gelen mulāˀim ملائم z "uyumlu, yumuşak başlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulāˀamat ملاءمة z "uyma, uzlaşma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça laˀm لأم z "onarma, tedavi etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır.
Arapça şAm kökünden gelen şuˀm شؤم z "uğursuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˀm شأم z "sol, kuzey" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça Aml kökünden gelen taˀammul تأمّل z "tefekkür etme, bir konuya yoğunlaşarak düşünme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emel maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen taˀmīn تأمين z "güvence verme, inandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amn أمن z "güvenilir olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça ˀumūr اومور z "işler, ilgi alanları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Amr kökünden gelen ˀamr أمر z "iş, ilgi alanı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.