ء - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ء Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça abāˀ veya ḳabāˀ أباء/قباء z "yünden yapılmış üst giysi, cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳbāyā קביא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kaban maddesine bakınız.
Arapça ˁacabā عجباء z "'şaşırarak, hayret ederek', soru sözcüğü" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ˁcb kökünden gelen ˁacab عجب z "şaşırma, hayret" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Arapça aḳribāˀ أقرباء z "yakınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelen ḳarīb قريب z "yakın" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça ˁlw kökünden gelen aˁlāˀ أعلاء z "daha yüksek, en yüksek, en üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁli "yüksek, üstün" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.
Arapça ˁalāˀimu-s-samāˀ علائم السماء z "gökte beliren alametler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalāˀim علائم z "işaretler, alametler" (NOT: Bu sözcük Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāmat علامة z "işaret, alamet" sözcüğünün çoğuludur. ) ve Arapça samāˀ سماء z "gök" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alamet, sema1 maddelerine bakınız.
Arapça ˁṭw kökünden gelen ˁaṭiyyat عطيّة z "hediye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭāˀ عطاء z "verme, hediye" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça aˁḍāˀ أعضاء z "uzuvlar, organlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عضو z "uzuv, organ" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için uzuv maddesine bakınız.
Arapça bḳy kökünden gelen bāḳī باقي z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳāˀ بقاء z "kalma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için beka maddesine bakınız.
Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "artma, arta kalma, kalıcı olma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça blw kökünden gelen balāˀ بلاء z "sınav, zorluk, büyük sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بلاء z "sınadı, mihenk taşına vurdu, denedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça bilā şayˀ بلا شيء z "karşılıksız, bedava" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bila+, şey maddelerine bakınız.
Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen barāˀat براءة z "aklanma, muaf olma, bir suç veya borçtan kurtulma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brA kökünden gelen barˀat برءة z "1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice brīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça byḍ kökünden gelen bayḍā بيضاء z "beyaz (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (eril sıfat)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için beyaz maddesine bakınız.
Arapça bdA kökünden gelen bidāˀat بداءة z "başlama, başlangıç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˀa بدء z "başladı, yeniledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, inşa etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.
Arapça bināˀan ˁalayhi بناءً عليه z "ona dayanarak, ondan dolayı" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için binaen, aleyh maddelerine bakınız.
Arapça budalāˀ بدلاء z "abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdl kökünden gelen badīl بديل z "abdal" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için abdal maddesine bakınız.
Arapça cby kökünden gelen cabāˀ جباء z "bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cibāyat جباية z "vergi alma, vergi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça cfw kökünden gelen cafāˀ جفاء z "kabalık, zorluk, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cafā جفا z "kırıcı davrandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cumādāˀu-al-awwal جماداء الوّل z "İslami ayların beşincisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için el3, evvel maddelerine bakınız.
Arapça czy kökünden gelen cazāˀ جزاء z "bir suça karşılık ödenen bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazā جزا z "bedelini ödedi, tazmin etti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #gzy גזי z "ödeme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça clw kökünden gelen cilāˀ جلاء z "parlaklık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parladı, aydınlandı, gün ışığına çıktı, ortaya çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.