şv - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şv Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça as̠wāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠wb kökünden gelen s̠awb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga gibi giysi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sevap maddesine bakınız.
Arapça swd kökünden gelen aswad "siyah" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳsw kökünden gelen ḳaswat veya ḳasāwat قسوة/قساوة z "kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasā قسا z "sert idi, acımasız davrandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳşy קשי z "sert olma, katı olma, katılaşma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ksw kökünden gelen kiswat كسوة z "giyim, giysi, kıyafet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasā كسا z "giydirme, örtme" fiilinin ismi merresidir.
Arapça şwr kökünden gelen maşwarat مشورة z "danışma, görüş alışverişinde bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra شار z "gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için işaret maddesine bakınız.
Arapça swk kökünden gelen miswāk مسواك z "diş temizleme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawk سوك z "fırçalama, sürterek silme" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça swd1 kökünden gelen musawwadat مسودّة z "karalanmış şey, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taswīd تسويد z "karalama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için esvet maddesine bakınız.
Arapça naşˀ wa namāˀ نشء و نماء z "gelişip serpilme" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça nşa kökünden gelen naşˀ نشء z "gelişme, peyda olma, (bitki) filiz sürme" ve Arapça nmw kökünden gelen namāˀ نماء z "çoğalma, büyüme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nema maddesine bakınız.
Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nsw kökünden gelen nisāˀ نساء z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için nisa maddesine bakınız.
Arapça rşw kökünden gelen aynı anlama gelen rişwat رشوة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا z "rüşvet verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣāliḥatu-n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥat صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için salih, nisa maddelerine bakınız.
Arapça ṣwb kökünden gelen taṣwīb تصويب z "isabetli bulma, uygun sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣawb صوب z "(ok) hedefi bulma, yerinde ve uygun olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ṣwr kökünden gelen taṣwīr تصوير z "resimleme, suretini çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.
Arapça swy kökünden gelen taswiyat تسوية z "eşitleme, dengeleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiyat سوية z "eşitlik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için seviye maddesine bakınız.
Arapça şwḳ kökünden gelen taşwīḳ تشويق z "istemesine neden olma, şevk verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawḳ شوق z "isteme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şevk maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.