şra - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şra Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bşr kökünden gelen buşrā بشرَى z "iyi haber, müjde " fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Aramice/Süryanice bisrā בסרא z "a.a., özellikle İncil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #bsr בסר z "ilan etme, müjdeleme" kökünden türetilmiştir.
Arapça asrār أسرار z "gizlenen şeyler, sırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça srr kökünden gelen sirr سرّ z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sır1 maddesine bakınız.
Arapça aşrāf أشراف z "seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrf kökünden gelen şarīf شريف z "seçkin, soylu" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şerif1 maddesine bakınız.
Arapça χsr kökünden gelen χusrān خسران z "kayıp, hasar, zarar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hasar maddesine bakınız.
Arapça ṣrr kökünden gelen aynı anlama gelen iṣrār إصرار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarra صرّ z "gıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça srf kökünden gelen isrāf إسراف z "azıtma, taşırma, haddini aşma, boşa harcama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraf سرف z "gözardı etme, ihmal etme, gözden kaçırma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça şrb kökünden gelen maşrabat مشربة z "su içilen yer, çeşme, meyhane" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça şaraba شرب z "içti" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça ṣrˁ kökünden gelen miṣrāˁ مصراع z "1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarˁ veya maṣraˁ صرع/مصرع z "yere indirme, düşürme" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için sara maddesine bakınız.
Arapça naṣrānī نصرانى z "Nasıra'lı, hıristiyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça an-nāṣirat ناصرة z "Nasıra, Filistin'de İsa'nın doğum yeri olan kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen Nāṣəreth ןצרת z özel adından alıntıdır.
Eski Türkçe kısır "1. hasis, kıt, 2. evlenmemiş dişi" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kısır1 maddesine bakınız.
Eski Türkçe taş1 "dış" sözcüğünden +rA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dışarı maddesine bakınız.
İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Kur'an'dan bir sure adı (Muhammed'in Miraç Gecesi'nde göğe yükselirken yaptığı yolculuğu anlatır.) anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan esra kelimesi Sevdiği uğruna deli divane olan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.