şḳḳ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şḳḳ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça şḳḳ kökünden gelen iştiḳāḳ إشتقاق z "1. bir şeyi ikiye bölme, yarma, 2. bir kelimeyi diğerinden türetme, etimoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, bölme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳat مشقّة z "zahmet çekme, sıkıntıya girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen muştāḳḳ مشتاقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iştiḳāḳ إشتقاق z "(kelime) türetme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça şiḳāḳ شقاق z "bir şeyin iki yarısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şḳḳ kökünden gelen şiḳḳat شقّة z "yarım" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şaḳḳa شقّ z "yardı, ikiye ayırdı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça şaḳāyiḳ شقايق z "anemonlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şḳḳ kökünden gelen şaḳīḳat شقيقة z "anemon, Manisa lalesi adı verilen çiçek" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça şḳḳ kökünden gelen şiḳḳ شقّ z "bir şeyin yarısı, iki olasılıktan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, ikiye bölme" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.